EN AS JY NOODGEDWONGE WEER JOU DIE­RE MOET VOER?

Landbou Vee - - Bemarking -

As ’n droog­te en om­stan­dig­he­de jou dwing om te voer en or­ga­nie­se voer is nie be­kom­baar nie, kan daar­die die­re wat by­voe­ding no­dig het, soos lam­mer­ooie, bloot vir ’n tyd­perk uit die pro­gram ge­haal word.

So­dra die k­ri­sis ver­by is, kan hul­le weer in ’n pro­ses van om­ska­ke­ling na or­ga­nie­se sta­tus ge­sit word of as kon­ven­si­o­ne­le vee ver­koop word.

Me. Son­ja Ester­hui­zen sê die by­hou van aan­te­ke­nin­ge en deur­sig­tig­heid is in so ’n ge­val baie be­lang­rik. E­co­cert moet ook al­les goed­keur en deur­lo­pend op die hoog­te van sa­ke ge­hou word. Een groot uit­gangs­punt van die stan­daar­de­stel­sel is dat daar na die die­re se wel­stand om­ge­sien moet word.

Die in­spek­teurs sal jou plaas eer­der van sy ser­ti­fi­se­ring ont­neem as jy nie voer nie om­dat die die­re ly, ver­dui­de­lik Son­ja.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.