HANDELAARS ‘MOET GOUER OOR INVOER VER­SLAG DOEN’

Landbouweekblad - - Lbw - — NICO VAN BURICK

HOE­WEL be­trok­ke­nes nog tot 22 Sep­tem­ber kan kom­men­taar le­wer oor nu­we be­oog­de wet­ge­wing oor die ver­plig­te ty­di­ge aan­mel­ding van die in- en uit­voer van mielies, voor­sien nie een van die be­trok­ke par­tye e­ni­ge pro­ble­me daar­mee nie.

Die Na­si­o­na­le Land­bou­be­mar­kings­raad( NL B R) wag vir kom­men­taar daar­op voor ’n aan­be­ve­ling aan die mi­nis­ter ge­maak sal word.

Mnr. De Wet Bos­hoff is die woord­voer­der vir die Suid-A­fri­kaan­se Ver­e­ni­ging van Graan­en O­lie­saad-handelaars (Sa­co­ta). Hy sê dit was ba­sies ’n oor­een­ge­ko­me stand­punt tus­sen Graan SA en Sa­co­ta bin­ne die Mie­lie­fo­rum dat daar nie net week­liks ver­slag ge­le­wer moet word oor mielies wat fi­siek reeds in- en uit­ge­voer is nie. Dit geld

ook tran­sak­sies wat be­klink is.

“Ons het oor­een­ge­kom op ’n tyd­perk van agt we­ke voor ’n skip ver­trek, want dan is ’n han­de­laar ge­woon­lik se­ker oor die kon­trak en hang dit nog net van lo­gis­tie­ke re­ë­lings af.

“As dit oor ’n lan­ger tyd­perk is, kan dit lei tot té veel wis­sel­val­lig­heid en al­mal wil juis on­stui­mig­heid uit die mark hou. As dit eers in wer­king is, sal ons kan sien of daar aan­pas­sings no­dig is.”

AN­DER GRANE

Mnr. Jan­nie de Vil­liers, uit­voe­ren­de di­rek­teur van Graan SA, sê Graan SA wou lank­al dié sta-

tu­tê­re ver­slag­doe­ning hê en hy hoop dat dit so gou moont­lik in wer­king sal kan tree.

“Aan­vank­lik was dit net Graan SA wat hom daar­voor be­y­wer het, maar ek is bly ons kon kon­sen­sus met die handelaars be­reik.”

Hy sê as dit eers vir mielies werk, sal an­der grane, soos ko­ring, en o­lie­sa­de ook volg. “Dit maak die speel­veld net vir al­mal meer ge­lyk as al­mal die­self­de toe­gang tot mark­in­lig­ting het.”

As handelaars weet daar is ske­pe met mielies op pad na Suid-A­fri­ka, maar boe­re weet dit nie, be­ïn­vloed dit die prys en

daar is ’n on­reg­ver­di­ge voor­deel. De Vil­liers sê al­mal in die mark moet die­self­de in­lig­ting hê. “As ’n boer sy voor­ne­me om te plant kan be­kend maak

en ie­mand sy op­brengs­te kom meet, is dit net reg dat ’n han­de­laar ook ver­klaar wat hy be­sig is om in of uit te voer.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.