VOOR­WAAR­DE­LIK ‘JA’ VIR A­GRI SA SE NU­WE STRUK­TUUR

Landbouweekblad - - Lbw Nuus - — CARIEN KRUGER

A­GRI Noord­wes het op sy jaarkongres sy steun aan A­gri SA se plan­ne vir ’n her­sie­ne struk­tuur toe­ge­sê, op voor­waar­de dat pro­vin­si­a­le af­fi­li­a­sies, of­te­wel pro­du­sen­te, se in­set­te die kern vir die be­pa­ling vir be­leids­rig­ting bly.

Die kon­gres­be­sluit lui ook dat dit nood­saak­lik is dat landbou-or­ga­ni­sa­sies in die al­ge­meen meer vaart­be­lyn en re­le­vant vir die toekoms moet wees.

Die or­ga­ni­sa­sie se her­ko­se voor­sit­ter, mnr. Pier­re Ver­cu­eil, het ook sy on­om­won­de steun toe­ge­sê aan A­gri SA se plan­ne om ’n li­ti­ga­sie­fonds te stig om hof­sa­ke oor ei­en­doms­reg en an­der aan­ge­leent­he­de wat boe­re kan raak, te be­veg.

Ver­cu­eil het ge­sê daar is geen an­der ma­nier om die on­se­ker­heid oor ei­en­doms­reg en vol­le ver­goe­ding vir ei­en­dom te be­sleg as wat A­gri SA tans doen nie.

Hy het in re­ak­sie op ’n aan­bie­ding oor ei­en­doms­reg van reg­ter An­to­nie Gil­den­huys ge­sê om sul­ke reg­te te be­skerm, kos geld.

“Ons kan kort­sig­tig wees en sê die le­de­geld van die ge­or­ga­ni­seer­de landbou is te duur. As ons moet hof toe gaan, kan ons nie jou reg­te met ’n Mic­key Mou­se-be­gro­ting be­skerm nie.”

Ver­cu­eil het ook die be­lang­rik­heid van swart kom­mer­si­ë­le boe­re be­na­druk en boe­re aan­ge­moe­dig om sa­ke­ge­leent­he­de in bemagtiging s ven­noot­skap­pe te be­nut. (Lees vol­gen­de week meer oor Gil­den­huys se aan­bie­ding.)

R38 MIL­JOEN GESOEK

Mnr. Om­ri van Zyl, uit­voe­ren­de di­rek­teur van A­gri SA, het ge­sê die be­oog­de li­ti­ga­sie­fonds be­no­dig so­wat R38 mil­joen om kwes­sies te pak, soos hi­dro­bre­king in die Ka­roo en die so­ge­noem­de M­si­za-saak, waar ’n reg­ter be­paal het dat ’n plaas­ei­e­naar min­der as mark­waar­de vir sy grond moet ont­vang.

Mnr. Jo­han­nes M­öl­ler, A­gri SA se voor­sit­ter, het ge­sê dit is be­lang­rik dat A­gri SA vin­ni­ger a sin die ver­le­de moet kan aan­pas, want die Re­ge­rings e raad­ple­gings tyd­per­ke oor wet­ge­wing is dees­dae baie kor­ter en dik­wels boon­op rond­om Kers­fees en Nu­we­jaar.

“Ons het nie meer die luuk­se om oor en oor te on­der­han­del nie, maar net kon­sul­teer.”

Hy het ge­sê die be­oog­de ver­an­de­rin­ge be­hels nie ver­an­de­rin­ge aan die fe­de­ra­le stel­sel, die kon­gres en be­leids­ko­mi­tees nie.

Die be­lang­rik­ste ver­an­de­ring is dat daar ’n di­rek­sie gaan wees en wat aan­spreek­lik ge­hou gaan word.

WANVOORSTELLINGS

Oor A­gri Lim­po­po wat ’n jaar lan­ge mo­ra­to­ri­um op die be­oog­de ver­an­de­rin­ge wil hê, het Van Zyl ge­sê dit was “nog­al ver­ras­send” om­dat A­gri Lim­po­po-le­de saam met A­gri SA deur al die pro­ses­se is.

M­öl­ler het by­ge­voeg dat daar ’n klomp wanvoorstellings oor die be­oog­de struk­tuur is, soos dat bui­te-or­ga­ni­sa­sies A­gri SA kan oor­neem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.