SA Pluim­vee­ver­e­ni­ging ver­loor sy groot­ste lid

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - CARIEN KRUGER

TE mid­de van ’n land­wye uit­bre­king van voëlgriep – waar­skyn­lik die plaas­li­ke be­dryf se groot­ste kri­sis tot nog toe – het Astral, Suid-A­fri­ka se groot­ste pluim­vee pro­du­sent, uit die Suid-A­fri­kaan­se Pluim­vee­ver­e­ni­ging( SAP V) be­dank.

Mnr. Chris S­chut­te, uit­voe­ren­de hoof van Astral, sê dit was ’n moei­li­ke be­sluit, maar die pro­ble­me in die SAPV kom al ja­re lank.

Ná Astral se be­dan­king ein­de Ju­lie het mnr. Ke­vin Lo­vell, ja­re lan­ge uit­voe­ren­de hoof van die SAPV, in Au­gus­tus be­dank.

Dié ge­no­teer­de maat­skap­py se be­dan­king be­te­ken die SAPV ver­loor ’n groot in­kom­ste, aan­ge­sien lid­maat­skap­geld vol­gens on­der­ne­mings se groot­te be­paal word.

Vol­gens S­chut­te is dit be­lang­rik dat’ n be­dryf’ n ver­teen­woor­di­gen­de lig­gaam het, on­der meer om met die Regering te praat. Hy sê die SAPV is oor ja­re af­ge­ta­kel om­dat ’n he­le paar van die groot­ste pro­du­sen­te nie le­de is nie. Daar is ook groot le­de wat nie le­de­geld be­taal nie, van die le­de wil hul kom­mer­si­ë­le stra­te­gieë op an­der af­dwing en per­soon­li­ke ve­tes word boon­op daar op die spits ge­dryf.

Die SAP V het vol­gens hom ge­reeld fi­nan­sie­ring s-en kon­tant­vloei­pro­ble­me ge­had, en tal­le le­de“het ge­kom en ge­gaan soos hul­le wou en dit hul­le pas”.

“Astral het pro­beer om ’n sa­me­snoe­ren­de ver­hou­ding met al­mal te kweek en om meer le­de te werf.”

TÉ DUUR

Die si­tu­a­sie het eg­ter só ver­sleg dat Astral uit­ein­de­lik vol­gens S­chut­te meer as 50% van die SAPV se kos­te moes dra.

“Een kwar­taal het ons tot R10 mil­joen be­taal om die SAPV aan die le­we te hou.”

S­chut­te sê Astral dra ook die mees­te by tot die F ai r Pla y-teen stor­tings be­we­ging ,“tot al mal­se voor­deel; an­der trek­net hul skou­er sop ”.

Be­ne­wens die geld wat Astral aan die SAPV ge­gee het, het hy ook mens­li­ke hulp­bron­ne be­skik­baar ge­stel, en was S­chut­te self ook nou be­trok­ke.

“Ek het meer tyd aan die SAPV be­stee – in die Par­le­ment, by die De­par­te­ment van Han­del en Ny­wer­heid, by die De­par­te­ment van Landbou, Bos­bou en Vis­se­rye, by Fai­rPlay, by nood­ver­ga­de­rings, met u­nies om hul­le saam met ons te kry – as wat ek in my eie kan­toor deur­ge­bring het.

“Die res van die be­dryf ry een­vou­dig op ons rug.”

In ’n klaar­blyk­li­ke ver­wy­sing na Lo­vell, sê S­chut­te die ge­drag van “die SAPV-be­stuur” het nie sa­me­ho­rig­heid in die be­dryf be­vor­der nie en daar was glo le­de wat baie on­te­vre­de was met “se­ni­or be­stuurs­le­de”.

Een van die kwes­sies wat S­chut­te baie om­ge­krap het, is dat die SAPV oor vraag, aan­bod en prys in die me­dia ge­praat het, wat vol­gens S­chut­te nie strook met die Me­de­din­gings­wet nie.

“Daar mag glad nie ge­praat word oor e­nig­iets wat ’n in­vloed op prys het nie.”

VOËLGRIEP

S­chut­te sê met dié dat so­veel van die groot pro­du­sen­te nie SAPV­le­de is nie, is die or­ga­ni­sa­sie nie meer ver­teen­woor­di­gend van die be­dryf nie.

“As daar nie min­stens 80% tot 90% van die be­dryf is wat deel­neem nie, het jy ’n pro­bleem.”

S­chut­te sê die vo­ël­griep­kri­sis “is net weer ’n be­wys dat ge­or­ga­ni­seer­de pluim­vee­boe­re nie kan saam­werk nie.

“El­ke ou kom met sy eie stra­te­gie, nie­mand kyk na die gro­ter be­lang van Suid-A­fri­ka of na i­nen­ting van vo­ëls om ons teel­trop­pe te be­skerm nie. El­ke ou kyk net na hom­self.

“Ons gaan pro­beer om die vi­rus uit te wis deur hoen­ders dood te maak . . . tot daar geen hoen­ders meer oor is nie.

“Tot van­dag (teen druk­tyd) is daar al 48 ge­val­le aan­ge­meld, en se­ker nóg so­veel is nié aan­ge­meld nie. Ons het klaar en­de­mie­se toe­stan­de be­reik. Ek kan nie be­kos­tig dat die SAP V, wat nie ver­teen­woor­di­gend van die be­dryf is nie, na­mens Astral oor voëlgriep praat nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.