Voëlgriep: I­nen­ting-di­lem­ma

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - — JOYLENE VAN WYK

I­NEN­TING teen die hoogs aan­steek­li­ke vo­ël­griep­vi­rus H5N8 hou ’n twee­le­di­ge be­drei­ging vir Suid-A­fri­ka in – dit skep die moont­lik­heid dat die vi­rus kan mu­teer en men­se aan­steek en kan ook die land se die­re­siek­te­sta­tus ver­an­der, wat im­pli­ka­sies vir in­ter­na­si­o­na­le han­del het.

Dr. Les­ley van Hel­den, staats­vee­arts in die Wes-Kaap, ver­dui­de­lik dat heel­wat han­dels­kwes­sies só kan op­duik.

“Wan­neer jy in­ent, ver­an­der

die siek­te­sta­tus van jou land, en dit kan mee­bring dat an­der lan­de wat nie voor­heen na Suid-A­fri­ka toe uit­ge­voer het nie, dit dan sal kan doen. Han­dels­ver­sper­rings kan ook ge­skep word vir die lan­de waar­heen Suid-A­fri­ka se pro­du­sen­te uit­voer.”

Die pluim­vee­be­dryf het die De­par­te­ment van Landbou, Bos­bou en Vis­se­rye ge­vra om i­nen­ting teen die siek­te te oor­weeg, maar ’n fi­na­le be­sluit daar­oor was teen druk­tyd nog nie ge­neem nie.

KOMPLEKS

Van Hel­den sê net soos waar men­se hul­le teen griep laat in­ent, keer dit nie nood­wen­dig dat jy die siek­te op­doen nie, maar dit maak wel die griep­simp­to­me min­der erns­tig. I­nen­ting sal dus nie keer dat pluim­vee die vo­ël­griep­vi­rus op­doen nie; die te­kens sal net min­der erns­tig wees en min­der vo­ëls sal vrek.

“I­nen­ting is iets wat ’n mens sal oor­weeg as die siek­te reeds en­de­mies tot die land is – wan­neer dit reeds o­ral ver­sprei het en daar geen kans is om dit te be­heer of daar­van ont­slae te raak nie.”

Tans is die siek­te eg­ter nog nie en­de­mies nie, en sy meen dit is tans nog moont­lik om te keer dat dit en­de­mies raak.

“Wat ons nou moet doen, is om te pro­beer om die siek­te heel­te­mal uit te wis en dan hoef ons nie na

i­nen­ting te kyk nie.”

Aan­ge­sien dit die eer­ste keer in die land se ge­skie­de­nis is dat die H5N8-vi­rus die pluim­vee­be­dryf tref, is daar geen vo­ri­ge on­der­vin­ding wat in­ge­span kan word nie.

Al­te­saam vyf pro­vin­sies, M­pu­ma­lan­ga, Gau­teng, die Wes-Kaap, Noord­wes en K­waZu­lu-Na­tal, is deur die vi­rus ge­tref en streng kwa­ran­tyn maat­re­ëls is in­ge­stel by die 25 uit­bre­kings wat strek van kom­mer­si­ë­le hoen­der­pla­se, vol­struis-

pla­se, werf­hoen­ders, tot uit­bre­kings by wil­de vo­ëls en vo­ëls wat as troe­tel­die­re aan­ge­hou word.

VOLSTRUISE

Daar was vir die eer­ste keer ook vrek­tes on­der volstruise waar die vi­rus na­by Oudst­hoorn in die Wes-Kaap op­ge­spoor is. Al­te­saam 27 pla­se is daar on­der kwa­ran­tyn ge­plaas en ook 19 pla­se in die om­ge­wing van Hei­del­berg.

Van Hel­den meen dié vo­ëls het waar­skyn­lik an­der siek­tes ook on­der le­de ge­had.

In­tus­sen wag ge­af­fek­teer­de pluim­vee­boe­re vir die De­par­te­ment van Landbou, Bos­bou en Vis­se­rye om in­lig­ting ra­ken­de ver­goe­ding be­kend te maak.

Daar is R65 mil­joen be­skik­baar vir ram­pe, en amp­te­na­re by die de­par­te­ment het reeds met die Te­sou­rie on­der­han­del om dié be­gro­ting te ver­hoog.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.