Van o­ral­oor

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - — JASPER RAATS

DIE ver­bod op jags­a­fa­ri’s in Botswa­na is waar­skyn­lik nie ’n wy­se be­sluit nie, re­ken ’n na­vor­ser.

Die ver­bod op jags­a­fa­ri’s wat in 2014 in Botswa­na in­ge­stel is, was ’n po­li­tie­ke be­sluit en kan nie uit ’n we­ten­skap­li­ke oog­punt ver­de­dig word nie.

Só het prof. Jo­seph M­bai­wa van die U­ni­ver­si­teit van Botswa­na in sy na­vor­sing be­vind.

SAFARIJAG EN VOL­HOU­BAAR­HEID

Vol­gens M­bai­wa is geen plaas­li­ke ge­meen­skap­pe in die be­sluit­ne­mings­pro­ses ge­raad­pleeg nie. Die ver­bod is ook stry­dig met die doel­stel­lings vir be­wa­ring en lan­de­li­ke ont­wik­ke­ling in Botswa­na se ge­meen­skaps­ge­ba­seer­de, be­stuurs­plan vir na­tuur­li­ke hulp­bron­ne.

Vol­gens die stu­die is lan­de­li­ke ge­meen­skap­pe sleg­ter daar­aan toe se­dert die ver­bod in­ge­stel is. M­bai­wa se na­vor­sing dui daar­op dat safarijag in Botswa­na die vol­hou­baar­heid van na­tuur­le­we be­vor­der wan­neer dit deur mid­del van ’n kwo­ta­stel­sel be­stuur word.

“Die kwo­ta­stel­sel lei tot se­lek­ tie­we jag, wat goed ge­re­gu­leer word,” lui die ver­slag. Die ver­slag ver­dui­de­lik dat net ou, man­li­ke die­re ge­jag word en dat pro­duk­tie­we die­re nie uit die si­klus ver­wy­der word nie. Jag is ook net ses maan­de van die jaar bui­te die dek­tyd toe­ge­laat.

KON­FLIK

M­bai­wa waar­sku dat die ver­bod op safarijag ’n toe­na­me in kon­flik­voor­val­le tus­sen mens en dier sal mee­bring en dat geld nie be­skik­baar gaan wees om sul­ke pro­ble­me die hoof te bied nie.

“As men­se wild as hul eie be­skou om­dat hul­le voor­deel uit die be­wa­ring daar­van put en dit as ’n ven­noot­skap tus­sen ge­meen­skap­pe en die staat be­skou, is die kans be­ter dat lan­de­li­ke men­se sal help om wild­soor­te in hul om­ge­wing te be­waar. Nou is die teen­deel waar,” waar­sku M­bai­wa in sy ver­slag.

“Men­se sal wild waar­skyn­lik al hoe meer on­wet­tig stroop om­dat hul­le geen voor­deel uit die be­wa­ring daar­van put nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.