Hart tot hart

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud - DS. KO­BUS VAN DER WESTHUYZEN

Dis hier­in wat die Chris­ten sy brand­stof kry – nie om­dat hy móét nie, maar om­dat hy wíl.’

Twee men­se kan pre­sies die­self­de op­drag kry en o­ën­skyn­lik die­self­de re­sul­ta­te ver­kry, maar in die uit­voer van hul op­drag kan hul dryf­krag he­mels­breed ver­skil. Die een per­soon se ge­son­de ver­stand sê vir hom dis tot sy voor­deel om die op­drag uit te voer of tot sy na­deel as hy dit nie doen nie. Hy het dus nie veel van ’n keu­se nie en moet dit net doen. Hy vra nie eers of dit vir hom gaan lek­ker wees nie, maar is dank­baar vir sy ge­son­de ver­stand.

Die op­drag en uit­voe­ring daar­van maak die t­wee­de per­soon y­we­rig om da­de­lik te be­gin. Vir hom is dit nie ’n ge­val dat hy dit móét doen nie, maar hy wíl dit doen om­dat sy hart en ge­voel hom so in­spi­reer. Hy voor­sien ook dat die uit­voer van die taak ie­mand an­ders ge­luk­kig sal maak en as ’n bo­nus sal dit ook aan hom vreug­de verskaf.

Dis dui­de­lik dat die “brand­stof” wat hier­die twee men­se ge­bruik, nie die­self­de is nie.

In sy brief aan Fi­le­mon ge­bruik die a­pos­tel Pau­lus juis sy ken­nis oor dié ver­skil om aan Fi­le­mon krag te gee. Gaan lees ge­rus weer sy kort brie­fie, maar dit kom hier­op neer: Fi­le­mon se slaaf, O­ne­si­mus, het ge­dros en in Ro­me be­land. Daar moes hy waar­skyn­lik ’n oor­tre­ding be­gaan het, want hy be­land in die­self­de tronk as Pau­lus. O­ne­si­mus kom on­der Pau­lus se be­ge­lei­ding tot be­ke­ring. Dit lei daar­toe dat Pau­lus hom te­rug­stuur na Fi­le­mon om sy skuld te be­ly en sy werk weer op te neem.

Mak­li­ker ge­sê as ge­daan, want O­ne­si­mus kon die dood­straf kry. Ge­luk­kig was Fi­le­mon reeds ’n kind van die He­re en Pau­lus kan ’n brie­fie saam met hom s­tuur. Daar­in pleit Pau­lus dat Fi­le­mon vir O­ne­si­mus moet te­rug­neem as ’n me­de­broer in Chris­tus. Daar volg dan ’n in­te­res­san­te stuk­kie mo­ti­ve­ring: “Fi­le­mon, ek kan jou nie op­drag gee om te doen wat ek vra nie, maar ek vra dat jy dit doen op grond van jou lief­de vir O­ne­si­mus en nie jou plig nie” (lees Fi­lem. 1: 8–21).

Dis hier­in wat die Chris­ten sy brand­stof kry – nie om­dat hy móét nie, maar om­dat hy wíl. Nie net in ge­son­de ver­stand nie, maar in ge­son­de hart.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.