Doen jou brug­jaar op Mooi­krans

Mooi­krans E­quus is ’n op­voed­kun­di­ge en op­lei­dings­in­sti­tuut wat jong men­se met be­hulp van per­de en ’n in­te­res­san­te leer­plan aan die landbou – en die le­we – be­kend stel.

Landbouweekblad - - Lbw Promosie -

Die prent­jie­mooi plaas Mooi­krans is ge­leë tus­sen die dor­pe A­mers­foort en Mor­gen­zon op die oos­te­li­ke Ho­ë­veld. Mooi­krans is wyd be­kend vir sy trop van 50 goed­ge­skool­de en af­ge­rig­te ry­per­de wat ’n kern­rol speel in al­le pro­gram­me wat aan­ge­bied word.

’n Post-Ma­triekE­quus­Jaar word reeds die af­ge­lo­pe vyf jaar aan­ge­bied waar­ty­dens stu­den­te spe­si­a­li­seer in na­tu­ral horse­mans­hip en wes­tern ri­ding. Deeg­li­ke ken­nis van die perd, af­rig­ting van rui­ters, ri­si­ko­be­stuur en die op­rig­ting en be­stuur van ’n ry­skool word op­ge­doen. Die stu­den­te kry ook die ge­leent­heid om prak­tie­se er­va­ring op te doen deur­dat hul­le be­trok­ke is by die aan­bie­ding van op­voed­kun­di­ge kam­pe vir sko­le.

Vak­ke wat aan­ge­bied word, is on­der meer en­tre­pre­neur­skap, e­ko­no­mie en gas­vry­heid­stu­dies. Af­ge­stu­deer­de stu­den­te werk reeds met suk­ses in die per­de­wê­reld en el­ders.

POST-MATRIEKLANDBOUJAAR

’n Post-MatriekLandbouJaar be­gin in 2018. Daar­deur kry al­mal wat daar­van droom om op ’n plaas te wees en te werk, vir ’n jaar die ge­leent­heid om deel te hê aan al die boer­de­ry­be­dry­wig­he­de wat op die Ho­ë­veld plaas­vind.

Hul­le kry die ge­leent­heid om met bees­te, ska­pe, var­ke en hoen­ders te werk. Wat ge­was­ver­bou­ing be­tref, word aan­dag ge­gee aan on­der meer mielies, so­ja­bo­ne, aar­tap­pels en hooimaak.

Die stu­den­te woon in op Mooi­krans, le­sings vind op die Mooi­krans­kam­pus plaas en die stu­den­te word per bus ver­voer na die pla­se waar prak­ties ge­doen word.

Vol­gens me. El­na Wahl, ei­e­naar en be­stuur­der van Mooi­krans, is daar by boe­re ’n groot be­hoef­te om jong men­se, mans en vroue, wat ’n boer­de­ry­ag­ter­grond het, in diens te neem.

“Ons weet dat daar tal­le jong men­se is wat al­les sal gee om op ’n plaas te wees. Mooi­krans en die A­mers­foort-boe­re­ge­meen­skap bied met groot op­ge­won­den­heid vir hul­le hier­die ge­leent­heid.

“Die voor­deel is we­der­syds om­dat ons die boer gaan help om by­voor­beeld sy bees­te te do­seer. Die boer sien dalk die ou­tjie raak wat by die mel­ke­ry uit­blink en bied hom die vol­gen­de jaar ’n pos aan,” sê El­na.

“Ons is ge­wor­tel in die Chris­te­li­ke ge­loof en die per­so­neel is deeg­lik op­ge­lei om aan Mooi­krans se stan­daar­de en e­tie­se ko­des te vol­doen om so die reg­te waar­des uit te leef.”

Vir skool­ver­la­ters wat nog nie se­ker is wat hul­le ná skool gaan doen nie, is hier­die ’n uit­ste­ken­de ge­leent­heid om hel­der­heid te kry ter­wyl hul­le in­tus­sen be­roeps­ge­rig op­ge­lei word.

Mnr. Frans Jou­bert (B.Sc.A­gric.Hons.), ’n voor­ma­li­ge landbou-on­der­wy­ser en skool­hoof van die Mor­gen­zon-land­bou­a­ka­de­mie, bied saam met El­na en an­der land­bou­kun­di­ges die leer­ses­sies aan.

Or­ga­ni­sa­sies, soos Land­bou­week­blad, die TLU SA, ProA­gri en A­friForum Jeug, ver­leen ook hul on­der­steu­ning aan hier­die pro­jek.

LINKS: Só lyk ge­luk­ki­ge kin­ders mos! Die ge­leent­heid om lek­ker te speel, te werk en nu­we vrien­de te maak, is deel van Mooi­krans E­quus se suk­ses­re­sep. FOTO’S: MOOI­KRANS E­QUUS

By Mooi­krans leer jong men­se meer oor boer­de­ry, wer­ke­tiek en dis­si­pli­ne, ter­wyl hul­le pret in die bui­te­lug het.

ON­DER: Mooi­krans se his­to­rie­se plaas­huis, ge­bou in 1903, en kam­peer­ter­rein word om­ring deur reu­se-bloe­kom­bo­me en lo­wer­groen gras­per­ke met ge­noeg plek vir al­ler­lei lek­ker ak­ti­wi­tei­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.