OOR­LEEF MET MARK­GE­RIG­TE PRO­DUK­SIE

Landbouweekblad - - Bfap-vooruitskouing: Mielies - NAVRAE: kal­lie@wit­klip.co.za

Mark­ge­rig­te pro­duk­sie kan mie­lie­boe­re in staat stel om die moei­li­ke tyd­perk van oor­pro­duk­sie en lae pry­se te oor­leef. Daar­om sal hul­le hul aan­plan­tings moet af­skaal om die pro­duk­sie na­der aan die vraag te bring. Die vraag-en-aan­bod-si­tu­a­sie sal boe­re dus dwing om ’n kop­skuif te maak, sê mnr. Kal­lie S­choe­man, be­stu­ren­de di­rek­teur van die S­choe­man-boer­de­ry by Del­mas.

Sy groot­ste be­kom­mer­nis is eg­ter nie die hui­di­ge, fan­tas­tie­se jaar met sy hoë op­brengs­te en sur­plus nie, maar dat in­ter­na­si­o­na­le mie­lie­pro­duk­sie vir die eer­ste keer 1 mil­jard ton oor­skry het. “Daar is dus ge­noeg mielies vir min­stens twee jaar vir die he­le wê­reld. As ons dus dink ons gaan ’n ver­skil aan die vraag-en-aan­bod-si­tu­a­sie maak as ons

4 mil­joen ton van ons groot oes van 16 mil­joen ton uit­voer, is dit so goed ons spoeg in die see. Ek ver­wag dat die mie­lie­prys nog vir die vol­gen­de 24 maan­de wê­reld­wyd on­der druk gaan wees, want die plaas­li­ke prys word van die in­ter­na­si­o­na­le prys af­ge­lei.”

Boon­op be­re­ken hy Suid-A­fri­ka moet sy prys vir sy uit­voer­mie­lies met nóg R150/t laat daal om me­de­din­gend op die uit­voer­mark te wees. Die uit­voer het der­hal­we af­ge­neem en ba­sies op­ge­droog om­dat

die prys te hoog is.

SOEK NU­WE MARK­TE

Uit­voer bly be­lang­rik. Daar­om moet Suid-A­fri­ka na nu­we uit­voer­mark­te soek. Die ge­leent­he­de be­staan wél, maar daar is baie lan­de wat nie Suid-A­fri­ka se ge­ne­ties ge­mo­di­fi­seer­de mielies (GM mielies) — wat die groot­ste deel van die oes uit­maak — wil hê nie. “Boon­op is die land nie

tra­di­si­o­neel ’n uit­voer­der van mielies nie, maar be­weeg ge­woon­lik tus­sen ’n invoer- en uit­voer­si­tu­a­sie. Daar­om sal ons nie oor­nag nu­we mark­te kan kry nie,” sê Kal­lie. Lan­de in die Sui­der-A­fri­kaan­se Ont­wik­ke­lings­ge­meen­skap (SAOG), soos Zambië, Ma­la­wi en selfs Zim­bab­we, wat tra­di­si­o­neel mielies by hul sui­de­li­ke buuur­man koop, het van­jaar self groot oes­te be­haal en dáár is dus nie voor­uit­sig­te op groot uit­voer nie. Dit lyk da­rem of Kenia, Na­mi­bië en Botswa­na be­perk­te voor­ra­de sal aan­skaf.

Kal­lie sê ge­luk­kig is daar reeds ’n dra­ma­tie­se om­me­swaai van mielies na so­ja­bo­ne.

SWAAI NA ROOI­VLEIS

In die tyd van dr. Kraai van Nie­kerk, ge­we­se Mi­nis­ter van Landbou, het Suid-A­fri­kaan­se mie­lie­boe­re in ’n soort­ge­ly­ke si­tu­a­sie as nou be­land. Toe was die grond­om­ska­ke­ling­ske­ma sy de­par­te­ment se op­los­sing. Hul­le het saai­boe­re ge­sub­si­di­eer om van hul mar­gi­na­le mie­lie­grond on­der aan­ge­plan­te wei­dings te sit en met vee te boer.

Vee­boer­de­ry is dus nóg ’n op­sie om mie­lie­pro­duk­sie te sta­bi­li­seer. Vee­boe­re sal eg­ter nie nou sub­si­dies kry nie. Boon­op is aan­teel­vee se pry­se hoog om­dat baie boe­re weens die droogte van hul teel­ma­te­ri­aal moes uit­slag om te oor­leef. Suid-A­fri­ka is nou weer in ’n kud­de­bou­fa­se en boe­re be­taal baie geld vir goeie ver­se en koeie. “Dit is nie­te­min steeds ’n ver­de­re op­sie vir saai­boe­re om in die pro­duk­sie van rooi­vleis te be­lê, ter­wyl Suid-A­fri­ka veld be­gin wen met die uit­voer van rooi­vleis na die bui­te­land.”

VERSKANS PRY­SE

Boe­re moet ook die be­skik­ba­re be­mar­king­stra­te­gieë op Sa­fex ge­bruik om hul­le teen ver­de­re prys­da­lings te be­skerm. Tal­le boe­re hoop die mie­lie­prys gaan weer styg, maar dit sal nie ’n dra­ma­tie­se sty­ging wees nie.

’n Groot na­deel vir Suid-A­fri­kaan­se boe­re is dat hul­le hul mielies teen uit­voer­pa­ri­teit moet le­wer, maar hul­le moet pro­duk­sie­mid­de­le, soos trek­kers, kuns­mis en che­mi­ka­lieë, ge­bruik wat teen in­voer­pa­ri­teit die land bin­ne­kom. Die op­los­sing is eg­ter nie la­er in­set­kos­te nie, aan­ge­sien boe­re mak­lik in die so­ge­noem­de si­tu­a­sie van dalende meer-op­brengs kan be­land. Dit kom voor wan­neer die boer min­der geld op in­set­kos­te wen as wat hy op die ge­volg­lik klei­ner oes ver­loor. “Boe­re is reeds doel­tref­fend en mors nie geld op on­no­di­ge pro­duk­sie­mid­de­le nie. Dus is be­spa­ring nie juis ’n op­sie nie,” sê Kal­lie.

Iets wat boe­re in­ter­na­si­o­naal kan help, is as die prys van B­rent-o­lie styg. ’n Paar jaar gelede, toe die o­lie­prys so hoog was, was die ver­vaar­di­ging van e­ta­nol uit mielies ’n aan­trek­li­ke op­sie vir me­ni­ge land (maar nie in Suid-A­fri­ka nie om­dat die Regering nou nog nie ’n fi­na­le be­sluit oor die ver­vaar­di­ging van e­ta­nol met ’n sta­pel­voed­sel, soos mielies, be­sluit het nie). Toe die o­lie­prys weer daal, het me­ni­ge e­ta­no­l­aan­leg eg­ter ge­sluit.

FOTO: VERSKAF

Mnr. Kal­lie S­choe­man

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.