VIER FAK­TO­RE VER­SE­KER TOPPRODUKSIE

Landbouweekblad - - Lbw Nisboerdery -

Suk­ses­vol­le truf­fel­pro­duk­sie hang van vier ker­na­s­pek­te af, sê mnr. Paul Mi­ros, pro­duk­sie­be­stuur­der van die Wood­ford-truf­fel­maat­skap­py.

Die reg­te kli­maat en grond­toe­stan­de is deur­slag­ge­wend. “Die truf­fel flo­reer in ’n kou­er, Me­di­ter­reen­se kli­maat waar daar min­stens 800 koue-een­he­de per jaar ak­ku­mu­leer. Die pH van die grond waar­in die truf­fels ge­ves­tig word, moet tot by 7,8 tot 8 aan­ge­pas word en deu­ren­tyd on­der­hou word.” Wood­ford lê ook klem op die ge­hal­te van

die Pe­ri­gord-spoor­i­nen­ting op die wor­tels van die jong ei­ke­bo­me. “Die feit dat Max Bas­tard van Kok­stad ’n ryp truf­fel by ’n boom in ’n twee en half jaar oue plan­ta­sie ge­kry het, is vir ons ’n be­wys dat ons die reg­te prak­ty­ke volg om doel­tref­fen­de i­nen­ting te ver­se­ker,” sê Paul. Hy sê jy moet ook be­sef jy boer met

wor­tels en nie met bo­me nie. Vol­gens mnr. Ro­ry Mil­bank, grond­kun­di­ge van Eco A­gri So­lu­ti­ons, is ’n ge­son­de bla­re­dak nood­saak­lik om ge­noeg kool­hi­dra­te te ver­vaar­dig so­dat die mi­ko­ri­sa in die wor­tel­so­ne goed kan funk­si­o­neer.

“Die per­fek­te kli­maat in die wor­tel­so­ne is eg­ter die ver­se­ke­ring dat die truf­fels op­ti­maal ont­wik­kel.”

Vol­gens prof. A­les­san­dra Zam­bo­nel­li van die U­ni­ver­si­teit van Bo­log­na in I­ta­lië is dit voor­de­lig as die voe­ding­sta­tus van die grond subop­ti­maal vir ’n flo­re­ren­de boom is. “In so ’n kli­maat, waar die boom nie op sy eie die no­di­ge voe­ding­stow­we uit die grond kan be­kom nie, raak die sim­bi­o­tie­se ver­hou­ding tus­sen die boom en die truf­fel ál be­lang­ri­ker en die groei van die truf­fel is die be­lang­rik­ste as­pek van hier­die sim­bi­o­tie­se be­staan.” Vol­gens Max, wat die groot­ste truf­fe­laan­plan­ting in Suid-A­fri­ka in ven­noot­skap be­stuur, moet daar nog met die be­stuur van grond­vog ge­ëks­pe­ri­men­teer word. “Tans het ons die grond tot op 30% van die grond­wa­ter­hou­ver­moë laat af­droog. Ek dink ons kan dit ef­fe ver­der laat af­droog,” sê Max.

Hier­die vyf ge­son­de, ryp truf­fels is op 14 Ju­lie in die Koue-Bok­ke­veld op die plaas Groen­fon­tein van Wood­ford Truf­fles ge­vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.