GROND IS BATE VIR STAATSKAS

Landbouweekblad - - Lbw | Briewe -

Die be­rig “Grond­de­bat: ‘Boe­re te vin­nig be­skul­dig’ ” (Land­bou.

com, 27 Sep­tem­ber) het be­trek­king.

Oud­mi­nis­ter Roelf Mey­er het twee stel­lings ge­maak, naam­lik dat ons ons nie moet blind staar teen ti­tel­ak­tes nie, want hy ken tal­le groot boe­re wat op ge­huur­de grond boer, en twee­dens dat grond aan drie ver­eis­tes moet vol­doen. Hier­die ver­eis­tes is dat dit ’n by­drae tot die bru­to bin­ne­land­se pro­duk moet le­wer, werk moet skep en pro­duk­tief moet wees.

Ek wil graag hier­op re­pliek le­wer en ook ’n stel­ling waag.

Wat be­tref die groot boe­re waar­van Mey­er praat, be­sit hul­le nie dalk reeds grond met ti­tel­ak­tes wat dien as se­ku­ri­teit so­dat hul­le werk­tuie en trek­kers kan koop en nog grond kan huur nie?

Die s­taat is die groot­ste grond­ei­e­naar. Vol­doen dié grond aan Mey­er se drie ver­eis­tes?

Die grond wat aan die s­taat be­hoort, dien as ’n bate op die ba­lans­staat. Dit is juis hoe­kom dit nie aan op­ko­men­de boe­re oor­ge­dra kan word nie, want dan is daar­die bate van die ba­lans­staat ver­wy­der en sal die s­taat baie die­per in die rooi wees as wat hy tans is.

Om op te som, die Re­ge­ring laat vrug­ba­re grond on­be­werk lê so­dat hy toe­gang kan hê tot bui­te­land­se le­nings. Dit vind plaas ten kos­te van op­ko­men­de boe­re, kom­mer­si­ë­le boe­re, die land­bou en Suid-A­fri­kaan­se bur­gers as ge­heel. PIERRE VAN EEDEN Dié b­rief het oor­spronk­lik op Land­bou.com ver­skyn — Red.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.