SAID ‘WEET NIE WAT OP PLA­SE AAN­GAAN NIE’

Landbouweekblad - - Lbw | Briewe -

Die be­rig “Boe­re stamp steeds kop­pe met SAID” (Land­bou.

com, 20 Sep­tem­ber) het be­trek­king.

Die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) se amp­te­na­re en/of kon­sul­tan­te het geen i­dee wat op ’n plaas aan­gaan nie. Dit is nie die boe­re wat hul­le nie van ge­noeg in­lig­ting voor­sien nie. Daar­om bly hul­le vrae vra.

Ie­mand van die SAID het ge­sê boe­re moet op hoog­te bly van

wet­ge­wing of ver­eis­tes wat dalk ver­an­der. Wat van die SAID?

Dalk moet hy op hoog­te kom van wat op ’n plaas aan­gaan. Hy speel vir tyd. Ek kan uit on­der­vin­ding praat.

Hoe­kom wil hy nie my bak­kies se die­sel­ra­bat toe­staan nie? Ek kan nie vee gaan voer of an­der ta­ke met die bak­kies uit­voer nie.

Plain moeds­wil­lig. JOHAN Dié b­rief en die on­der­staan­de b­rie­we oor die on­der­werp het oor­spronk­lik op Land­bou.com ver­skyn. — Red.

HARDUS AUGUSTYN skryf:

Daar is vol­gens my ’n pro­bleem met die log­boek­stel­sel. Selfs al word vol­le­dig aan­te­ke­nin­ge ge­hou om die ver­bruik te be­paal, neem die SAID net 80% van die ver­bruik in ag. Waar­om is hy dan so pun­te­ne­rig oor die aan­te­ke­nin­ge as hy reeds ’n toe­la­ting vir fou­te het.

JOS CLOETE skryf:

Eer­stens is dit nie die ra­bat wat ons te­rug­eis nie, dit is on­reg­ver­di­ge be­ta­lings vir die pad­bou­fonds wat boe­re moet te­rug­kry. Op die plaas ry ons op ons eie paaie en werk ons in ons eie lan­de.

Met ons kon­tant­vloei wat meest­al reeds on­der druk is, be­taal ons on­reg­ver­dig so­wat 25% te veel vir ons die­sel. Ons be­hoort ons die­sel by die ko­ö­pe­ra­sie teen 75% van die prys te kan koop. Groot ge­brui­kers kan in elk ge­val nie 20% uit­ry vir pri­va­te doel­ein­des nie.

Ons land­bou­lei­ers moet stand­punt in­neem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.