MIN­DER VERKOPE ÉN KLEI­NER PRYSSTYGINGS

Landbouweekblad - - Lbw | Nuus - — CARIEN KRUGER

VER­BRUI­KERS het in die twaalf maan­de tot Ju­nie van­jaar min­der van se­ke­re melk­pro­duk­te ge­koop.

Mnr. Al wyn Kraam win­kel, uit­voe­ren­de hoof van die Suid-A­fri­kaan­se Melk pro­ses­seer­der s or­ga­ni­sa­sie( S amp r o ), sê in die or­ga­ni­sa­sie se jong­ste ver­slag oor mark­aan­dui­ders nie net die vraag na dié sui­wel­pro­duk­te het ge­daal nie, maar ook na an­der al­ge­meen ver­bruik­te voed­sel­pro­duk­te.

Dit sluit in kits­graan­kos­se, rys, mar­ga­rien, tee en sap­pe met ’n kort rak­le­we.

Kraam­win­kel skryf die af­waart­se druk op ver­brui­kers­vraag aan swak e­ko­no­mie­se groei en hoë vlak­ke van po­li­tiek een be­leid son­se­ker­heid toe.

Te­sa­me met die swak­ker ver­brui­kers­vraag het klein­han­del­pry­se ook sta­di­ger ge­styg. In die twaalf maan­de tot Ju­nie het die klein­han­del­pry­se van vars melk en lang­le­we­melk on­der­skei­de­lik met 4,8% en 0,3% ge­styg. Meer on­lang­se sy­fers toon ver­der dat die klein­han­del­prys van vars melk van Maart tot Ju­nie van­jaar ge­daal het.

IN­VOER

Wat lang­le­we­melk be­tref, waar­van groot hoe­veel­he­de van­jaar in­ge­voer is weens vre­se vir ’n te­kort in die win­ter, het klein­han­del­ver­ko­pe in die twaalf maan­de tot Ju­nie ge­daal, maar wel in die ses maan­de tot Ju­nie ge­styg.

Verkope was in dié ses maan­de 5,3% ho­ër as in die eer­ste half­jaar van ver­le­de jaar.

In Ju­nie al­leen was die verkope van vars melk 6,2% la­er as in Ju­nie 2016, maar dié van lang­le­we­melk 15,4% ho­ër.

Kraam­win­kel sê in­voer word be­ïn­vloed deur in­ter­na­si­o­na­le pry­se, die wis­sel­koers en ver­wag­tin­ge oor plaas­li­ke pro­duk­sie van on­ver­werk­te melk en sui­wel­pro­duk­te in die on­mid­del­li­ke toe­koms.

Lui­dens die Melk­pro­du­sen­te or­ga­ni­sa­sie( MP O) se Sep­tem­ber ver­slag oor mark­nei­gings het die ho­ër in­voer en la­er uit­voer van sui­wel­pro­duk­te van­jaar (in mel­ke­kwi­va­lent) tot net­to in­voer van 39 mil­joen li­ter ge­lei.

Mel­ke­kwi­va­lent is die ge­raam­de hoe­veel­heid melk wat no­dig is om pro­duk­te te ver­vaar­dig.

Daar word ver­wag dat 99 252 ton sui­wel­pro­duk­te van­jaar in­ge­voer word teen­oor 67 145 ton ver­le­de jaar.

Dr. Koos Coet­zee, MPO-e­ko­noom, skryf in die MPO-ver­slag plaas­li­ke pro­duk­sie was in die eer­ste agt maan­de van van­jaar slegs 1% ho­ër as in die oor­een­stem­men­de tyd­perk ver­le­de jaar.

Pro­duk­sie het wel in Ju­lie en Au­gus­tus op­ge­tel. In Au­gus­tus was pro­duk­sie 5,9% ho­ër as in die oor­een­stem­men­de maand ver­le­de jaar. Boe­re se ge­mid­del­de prys van­jaar het op so­wat R4,70/li­ter be­gin en tot so­wat R5/li­ter in Sep­tem­ber ge­styg. Ver­le­de jaar het die prys op so­wat R4,25/li­ter be­gin en was dit van­af Au­gus­tus tot die ein­de van die jaar so­wat R4,70/li­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.