KOM STEEK KERS OP BY DIE KEN­NERS

Landbouweekblad - - Lbw | Nuus - — LISA LOTTERING

TE mid­de van po­gings deur die rooi­vleis­be­dryf om ter wil­le van wins­ge­wend­heid ál meer te be­weeg na die pro­duk­sie van ’n ho­ë­waar­de­pro­duk, kan boe­re nie meer be­kos­tig om nu­we nei­gings in pro­duk­sie- en be­stuurs­teg­nie­ke te ig­no­reer nie.

Dít is waar ge­leent­he­de, soos A­gri Ex­po Li­ves­tock se V­leis­bees-in­lig­tings­dag, waar­de tot e­ni­ge boer se on­der­ne­ming kan toe­voeg, meen mnr. Nico Groe­ne­wald, hoof van S­tan­dard Bank se land­bou-af­de­ling. Hy is een van die s­pre­kers op dié ge­leent­heid, wat op Vry­dag 13 Ok­to­ber op San­dring­ham bui­te S­tel­len­bosch aan­ge­bied word.

“Die om­stan­dig­he­de in die land­bou en die bre­ër e­ko­no­mie maak dit nood­saak­lik dat boe­re be­wus moet wees van moont­li­ke ri­si­ko’s en ge­leent­he­de,” sê hy.

Groe­ne­wald be­gin die dag se ver­rig­tin­ge om 09:15 met ’n praat­jie oor die fi­nan­si­ë­le be­stuur van ’n boer­de­ry. Daar­na volg die deur­win­ter­de vee­arts en Land­bou­week­blad-me­de­wer­ker dr. Faf­fa Ma­lan se by­drae, “Wat vleis­bees­boe­re moet weet in ’n droog­te”. Ma­lan sal ook ty­dens die ge­leent­heid by Land­bou­week­blad se stal­le­tjie wees om boe­re se vrae te be­ant­woord.

Mnr. Ger­hard Sc hut­te, uit­voe­ren­de hoof van die Rooi­vleis­pro­du­sen­te-or­ga­ni­sa­sie, sal oor die nuut­ste rooi­vleis nei­gings praat, en mnr. Jac o S­mit, be­stu­ren­de di­rek­teur van die die­re ge­ne­ti­ka maat­skap­py Tau­rus E­vo­lu­ti­on, sal ver­tel hoe om groot­kam­pi­oe­ne uit ’n klein kud­de te teel. Die ver­rig­tin­ge word af­ge­sluit deur dr. Gil­li­an De­clerq, ’n staats­vee­arts van Gau­teng, wat gaan praat oor boe­re­ra­te en hoe dit jou boer­de­ry in tye van nood kan help.

Mnr. B­rey­ton Mil­ford, be­dryfs­be­stuur der­by A­gri Ex­po, sê ver­al vleis­bees­boe­re moet so­veel in­lig­ting moont­lik in­sa­mel so­dat hul­le ’n speen­kalf vroeër kan le­wer en die­re met ’n be­ter bou­vorm kan teel.

Toe­gang tot die in­lig­tings­dag is gra­tis.

Mnr. Nico Groe­ne­wald

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.