Suid-A­fri­ka pluk die vrugte met o­lyf­o­lie

Die plaas­li­ke pro­duk­sie van o­lyf­o­lie voor­sien in net ’n der­de van die ver­bruik in Suid-A­fri­ka. Die res moet in­ge­voer word. Dít skep ge­leent­he­de vir nog boe­re om tot die mark toe te tree. Oor die af­ge­lo­pe vyf jaar het aan­plan­tings en die fi­nan­sie­ring van o

Landbouweekblad - - Lbw | Rubriek | In-En Uitvoer -

Die wê­reld­wye han­del in o­lyf­o­lie het oor die vyf jaar tot 2016 met 2% per jaar ge­groei. Van­weë die groot vraag en ge­brek­ki­ge aan­bod van o­lyf­o­lie het die wê­reld­pry­se oor die­self­de tyd­perk jaar­liks met ge­mid­deld 7% per jaar toe­ge­neem. Ver­le­de jaar is R110,6 mil­jard se o­lyf­o­lie wê­reld­wyd ver­han­del – dit is ge­lyk­staan­de aan 1 904 597 ton.

Die groot­ste in­voer­lan­de is I­ta­lië (529 854 ton) en A­me­ri­ka (316 974 ton). Hul­le word ge­volg deur lan­de in die Eu­ro­pe­se U­nie (EU), by­voor­beeld Frank­ryk wat 121 020 ton in­ge­voer het. An­der in­voer­lan­de sluit in B­rit­tan­je (71 018 ton), Ja­pan (68 508 ton) en Bra­si­lië (56 582 ton).

Die waar­de van Suid-A­fri­ka se uit­voer was ver­le­de jaar R49 707 202. Suid-A­fri­ka het in to­taal 1 093 435 kg (625 595 kg sui­wer en 467840 kg an­der) teen ’n ge­mid­del­de waar­de van R51,28/kg (sui­wer) en R37,67/kg (an­der) uit­ge­voer. Die mees­te o­lyf­o­lie (83%) is na A­fri­ka­lan­de uit­ge­voer en die­re s na diep­see-uit­voer be­stem­mings, soos A­me­ri­ka.

Die groot­ste uit­voer­land van o­lyf­o­lie is S­pan­je, wat ver­le­de jaar 917804 ton o­lyf­o­lie uit­ge­voer het. Die Me­di­ter­reen­se streek, waar­on­der Tur­kye en lan­de in die EU en Noor­dA­fri­ka, is van die wê­reld se groot­ste uit­voer­ders van o­lyf­o­lie.

INVOERVERVANGING

Suid-A­fri­ka het ver­le­de jaar 1093 ton o­lyf­o­lie uit­ge­voer, maar 7342 ton o­lyf­o­lie in­ge­voer. Die ge­mid­del­de waar­de van die in­ge­voer­de o­lyf­o­lie het R31,4 mil­joen be­loop. Ver­re­weg die mees­te daar­van (90%) is uit S­pan­je en I­ta­lië in­ge­voer.

In­voer uit S­pan­je het ver­le­de jaar meer ge­groei as S­pan­je se uit­voer na die res van die wê­reld. O­lyf­o­lie uit S­pan­je het ver­le­de jaar 59,3% van Suid-A­fri­ka se to­ta­le o­lyf­o­lie-in­voer uit­ge­maak.

Die ge­mid­del­de in­voer­prys uit S­pan­je was $2480/ton, ter­wyl die ge­mid­del­de in­voer­prys van el­ders in die wê­reld $2 907/ton be­loop het, of vol­gens die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens, R55,30/kg vir sui­wer o­lie en R28,48/kg vir an­der o­lie.

Suid-A­fri­ka het on­der meer o­lyf­o­lie uit Ar­gen­ti­nië in­ge­voer. Ar­gen­tyn­se in­voer het 2,2% van Suid-A­fri­ka se to­ta­le in­voer van o­lyf­o­lie uit­ge­maak. Die ge­mid­del­de prys van die in­voer uit Ar­gen­ti­nië was $3 760/ton.

WÊ­RELD­WYE VRAAG

Vol­gens die jaar­lik­se groei in die na­si­o­na­le aan­bod van o­lyf­o­lie en die groei in die in­ter­na­si­o­na­le vraag na Suid-A­fri­kaan­se o­lyf­o­lie en die in­voer daar­van oor die af­ge­lo­pe vyf jaar, is dit dui­de­lik dat Suid-A­fri­ka se aan­deel in die wê­reld­mark met on­ge­veer 5% ge­daal het.

Die wê­reld­wye han­del het met 7% ge­groei.

UIT­VOER

Suid-A­fri­ka se uit­voer na A­me­ri­ka het van 2012 tot 2016 jaar­liks met 5% toe­ge­neem, ter­wyl A­me­ri­ka se in­voer van o­lyf­o­lie jaar­liks met 7% toe­ge­neem het.

A­me­ri­ka se in­voer is by­na 18% van die to­ta­le wê­reld­han­del in o­lyf­o­lie. Hoe­wel Suid-A­fri­ka per­sen­ta­sie­ge­wys meer o­lyf­o­lie na A­fri­ka­lan­de uit­voer, is die groei van die uit­voer na dié lan­de ge­ring. Suid-A­fri­ka se groei in die uit­voer van o­lyf­o­lie na A­me­ri­ka is gro­ter as die A­me­ri­kaan­se groei in in­voer uit an­der lan­de.

Suid-A­fri­ka se uit­voer van o­lyf­o­lie na Duits­land as twee­de groot­ste uit­voer be­stem­ming het ook van ’n lae grond­slag af ge­groei. Die­self­de geld uit­voer na Nederland en C­hi­na.

Suid-A­fri­ka het in 2010 die eer­ste keer sui­wer o­lyf­o­lie be­gin uit­voer. Daar­na het die jaar­lik­se toe­na­me in die in­voer van sui­wer o­lie be­gin af­neem. Die in­voer van an­der o­lyf­o­lie het toe­ge­neem.

GE­VOLG­TREK­KING

Die net­to re­sul­taat is dat SuidA­fri­ka jaar­liks meer o­lyf­o­lie in­voer as wat uit­ge­voer word (sien

). Dit dui daar­op dat Suid-A­fri­ka ’n groei­en­de plaas­li­ke mark vir o­lyf­o­lie het. Dié mark word deur in­voer aan­ge­vul. Die feit dat Suid-A­fri­ka o­lyf­o­lie uit­voer, be­te­ken die in­ter­na­si­o­na­le mark be­skou dié pro­duk se ge­hal­te as uit­ste­kend.

Mnr. Wes­sel Lem­mer is ’n se­ni­or land­bou-e­ko­noom­by Ab­sa-A­gri­be­sig­heid in Jo­han­nes­burg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.