Kort skro­tum-me­to­de

Landbouweekblad - - Lbw | Vra Vir Faffa -

■ Rub­ber­rek­kies word ge­bruik om die teel­bal­le in die buik­hol­te te hou en te keer dat hul­le in die skro­tum af­sak.

■ Hier­die me­to­de lei tot on­vol­doen­de tem­pe­ra­tuur­re­gu­la­sie in die teel­bal­le.

■ Dié me­to­de word glad nie aan­be­veel nie om­dat dit die ri­si­ko in­hou dat die teel­bal­le kan­ker­ag­tig kan raak. Dit is ook nie ’n me­to­de wat ’n on­ver­moë om te kan teel of voort­plant, waar­borg nie.

On­vol­doen­de kastrasie kan ver­oor­saak word in­dien e­ni­ge van die bo­ge­noem­de me­to­des nie doel­tref­fend toe­ge­pas word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.