HET JY GE­HOOR?

Landbouweekblad - - Lbw -

'Ons het be­sef ons kan nie so aan­gaan nie.'

MNR. ACHMAT B­RINK­HUIS, voor­sit­ter van die SA Pluim­vee­ver­e­ni­ging, oor die be­dryf se be­sluit om ver­skil­le een­kant te skuif in die be­lang van gro­ter ver­teen­woor­di­ging in die ver­e­ni­ging. Bl. 20

‘Geen ar­bi­trê­re af­trek­kings kan ge­maak word bloot om­dat die grond vir grond­her­vor­mings­doel­ein­des ont­ei­en word nie.’

MNR. ER­NEST P­RINGLE, voor­sit­ter van A­gri SA se grond­ko­mi­tee, oor die Ap­pèl­hof se be­slis­sing dat die Grond­ei­se­hof nie die ver­goe­dings­be­drag van ’n plaas kon ver­min­der bloot om­dat dit vir grond­her­vor­ming be­doel is nie. Bl. 14

‘In die Oos-Vrystaat lyk die koring goed, ver­al met re­ën wat nou val, maar die koring is nog baie jonk.’

MNR. COR­NÉ LOUW, se­ni­or e­ko­noom by Graan SA, oor die ko­ring­oes. Bl. 22

‘Daar­om weet ons ’n prys­ver­ho­ging van 2% sal boe­re uit­ein­de­lik na ban­krot­skap stuur.’

MNR. RI­CHARD RUSTON, be­stu­ren­de di­rek­teur van Distell, oor van die re­des vir die maat­skap­py se her­be­sin­ning oor be­ta­ling aan boe­re wat aan Distell le­wer. Bl. 16

‘Dit kan ho­ër be­soe­de­lings­vlak­ke mee­bring as wat vir voed­sel­pro­duk­sie toe­laat­baar is.’

MNR. JOHAN VAN S­TRYP van A­gri Lim­po­po, oor die uitwerking wat twee be­oog­de kragstasies op die Loskopdam se wa­ter kan hê. Bl. 18

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.