VERWERKERS MOET ‘VRY­WIL­LI­GE’ RE­ËLS VOLG TOT RE­GE­RING BYKOM

Landbouweekblad - - Lbw - — JOYLENE VAN WYK

DIE Re­ge­ring doen ’n be­roep op ver­vaar­di­gers van ver­werk­te vleis­pro­duk­te om die “vry­wil­li­ge” s­tan­daar­de bin­ne be­staan­de wet­ge­wing te volg ter­wyl die op­stel van tus­sen­tyd­se s­tan­daar­de vir sul­ke pro­duk­te nog on­der be­spre­king is.

Dit volg na­dat die Re­ge­ring te ken­ne ge­gee het geen s­tan­daar­de be­staan vir ver­werk­te vleis nie. Dié pro­duk­te word ge­kop­pel aan die uit­bre­king van lis­te­ri­o­se wat reeds tot 191 sterf­tes ge­lei het.

Die De­par­te­ment van Ge­sond­heid het die bron van die uit­bre­king na­ge­spoor tot pro­duk­te uit En­ter­pri­se Foods se ver­wer­kings- fa­briek in Po­lo­kwa­ne.

Dr. Rob Da­vies, Mi­nis­ter van Han­del en Ny­wer­heid, het ver­soek dat s­tan­daar­de vir hier­die pro­duk­te so gou as moont­lik op­ge­stel word. In­tus­sen sal die Re­ge­ring hom moet wend tot s­tan­daar­de bin­ne die be­staan­de wet­ge­wing om ver­be­ter­de voed­sel­vei­lig­heid te ver­se­ker.

NIE IN WET

Dr. Ju­no T­ho­mas is hoof van die sen­trum vir en­te­rie­se siek­tes by die Na­si­o­na­le In­s­ti­tuut vir Oor­draag­ba­re Siek­tes. Hy sê die di­rek­to­raat vir voed­sel­kon­tro­le van die De­par­te­ment van Ge­sond­heid het in die Par­le­ment aan­ge­dui daar is bin­ne be­staan­de wet­ge­wing mi­kro­bi­o­lo­gie­se be­per­kin­ge vir die Lis­te­ria mo­no­cy­to­ge­nes in ver­werk­te vleis wat eet­ge­reed is. Die ge­bruik van die be­per­kin­ge word uit­ge­spel in die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le S­tan­daar­de (SANS) 885.

Sy ver­dui­de­lik in af­de­ling 27 en 28 van die Wet op S­tan­daar­de, Wet 8 van 2008, word aan­ge­dui hoe ’n stan­daard aan­ge­wend moet word. ’n Stan­daard word eers af­dwing­baar wan­neer daar­na in wet­ge­wing ver­wys word,

soos uit­ge­spel in af­de­ling 28.

“SANS 885 word nie in die wet­ge­wing ge­meld nie daar­om is dit ’n vry­wil­li­ge stan­daard wat deur die be­dryf ont­wik­kel en vir ge­bruik aan­ge­wend kan word.”

Vol­gens af­de­ling 2(1)b(i) van die Wet op Voe­dings­mid­dels, Skoon­heids­mid­dels en Ont­smet­tings­mid­dels van 1972 mag voe­dings­mid­dels nie ska­de­li­ke be­smet­te pa­to­ge­ne bak­te­rieë be­vat nie. Dit ver­eis dat die vlak­ke van die L. mo­no­cy­to­ge­nes in pro­duk­te wat eet­ge­reed is, soos ver­werk­te vleis, 0 cfu/25 g (ko­lo­nie­vor­men­de een­he­de per gram)

moet wees. Dis in oor­een­stem­ming met die per­ke vir dié kos­se wat in die Ver­e­nig­de Na­sies se Co­dex A­li­men­ta­ri­us ver­vat is.

EEN BRON

T­ho­mas het ook aan­ge­dui dat L. mo­no­cy­to­ge­nes se ST6-stam nog s­legs by die En­ter­pri­se Foods’ pro­duk­sie­aan­leg in Po­lo­kwa­ne ge­kry is. “Daar is geen be­wy­se dat daar meer as een bron van die uit­bre­king is nie.” Sy sê hoe­wel die Lis­te­ria-ba­te­rieë ge­vind is in se­ke­re ver­werk­te vleis­pro­duk­te wat eet­ge­reed is, wat deur an­der kos­le­we­raars – soos RCL Foods – ver­vaar­dig word en ook in om­ge­wings­mon­sters van die pro­duk­sie­aan­leg by RCL Foods op Wol­we­hoek, ge­vind is, is dit nié die stam wat vir die uit­bre­king ver­ant­woor­de­lik is nie. Dit is an­der stam­me van die L. mo­no­cy­to­ge­nes.

“Hoe­wel die teen­woor­dig­heid van die L. mo­no­cy­to­ge­nes, wat dus in dié pro­duk­te en pro­duk­sie­aan­leg ge­vind is, ’n ge­sond­heids­ri­si­ko is, word hul­le nie ge­ïm­pli­seer as oor­saak van die siek­te wat met die uit­bre­king ver­bind word nie,” sê T­ho­mas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.