Koringtarief: Nu­we skok gaan volg

Landbouweekblad - - Lbw | Inhoud - — JE­AN­NE VAN DER MER­WE

NA­DAT die in­ter­na­si­o­na­le ko­ring­prys se­dert 13 Fe­bru­a­rie deur twee be­pa­len­de in­ter­na­si­o­na­le prys­vlak­ke be­weeg het, het die koringtarief reg­tens met R422,59 /ton ge­daal.

Die eer­ste ta­rief­ver­an­de­ring het op 13 Fe­bru­a­rie in­ge­skop. Dit moes toe met R322,33/ton daal tot R394,85/ton. Dié ta­rief­vlak is eg­ter eers op 6 A­pril af­ge­kon­dig en is die een wat nou geld.

’n Ver­an­de­ring in die in­voer­ta­rief het op 20 Maart wéér in­ge­skop, wat die ta­rief met ’n ver­de­re R100,26/ton sal laat daal tot R293,74/ton. Dit sal die laag­ste vlak se­dert Maart 2015 wees, toe dit R157/ton be­loop het.

Dit is nie be­kend wan­neer dié ta­rief af­ge­kon­dig gaan word nie.

Die ver­an­der­li­ke koringtarief stel ’n “vloer­prys” daar vir ko­ring­boe­re as wê­reld­pry­se tot vlak­ke daal waar dit vir plaas­li­ke boe­re on­guns­tig is om ko­ring te ver­bou. So­dra die prys van A­me­ri­kaan­se nr. 2 har­de, rooi win­ter­ko­ring daal, word die ta­rief be­re­ken as die ver­skil tus­sen die “wê­reld­prys” en die plaas­li­ke ver­wy­sings­prys.

Die ta­rief tree in wer­king as die ver­skil vir drie we­ke ag­ter­een­vol­gens meer as $10/ton is.

WÊ­RELD­PRYS

Vol­gens mnr. Wan­di­le Sihlo­bo, e­ko­noom by die land­bou­sa­ke­ka­mer Ag­biz, het die nu­we ta­rief in­ge­skop van­weë die sty­ging in in­ter­na­si­o­na­le ko­ring­pry­se weens on­guns­ti­ge weers­toe­stan­de in die A­me­ri­kaan­se ko­ring­ver­bou­ing­stre­ke.

Die ko­ring­be­dryf is lank reeds on­te­vre­de oor die lang tyds­ver­loop tus­sen wan­neer ’n nu­we ta­rief in­skop en wan­neer dit ein­de­lik af­ge­kon­dig word. Dit skep groot on­se­ker­heid op die mark. Die ver­tra­ging is weens ad­mi­nis­tra­tie­we pro­ses­se tus­sen ver­skeie staats­de­par­te­men­te wat af­ge­han­del moet word voor die Re­ge­ring die nu­we ta­rief kan af­kon­dig. Graan SA moes ver­le­de jaar die Re­ge­ring met reg­stap­pe dreig om hom te dwing om die ta­rief af te kon­dig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.