Nu­wig­he­de

Landbouweekblad - - Lbw | Inhoud -

Die dae van ho­pe vuur­hout­jies wat ag­ter ’n jag­hut by die gasgeiser lê en ge­tuig van el­ke na­week van die jag­sei­soen se ge­suk­kel om warm stort­wa­ter te kry, is ver­by.

Die Con­stant Tem­pe­ra­tu­re Gas Geyser van Del­ta Gas ge­bruik twee D-ti­pe flits­bat­te­rye om self die gas­klep oop te draai en die bran­der aan te steek as die warm­wa­ter­kraan oop­ge­draai word. Twee al­ka­lie­se bat­te­rye hou 230 dae voor dit ver­vang moet word, so geen e­lek­trie­se aan­slui­ting is no­dig nie.

Die gei­ser het ’n pro­por­si­o­ne­le twee­rig­ting­klep wat die gas­toe­voer re­gu­leer om saam met die wa­ter­vloei te werk. Die wa­ter­tem­pe­ra­tuur sal dus selfs teen ’n vloei so laag as vyf li­ter per mi­nuut kon­stant bly waar die ge­brui­ker dit voor­af ge­stel het. Dié stel­sel sorg ook vir op­ti­ma­le be­nut­ting van jou vloei­ba­re pe­tro­le­um­gas en nie ’n gram word on­no­dig ver­brand nie.

Die gei­ser van 16 li­ter kan ewe goed aan­ge­wend word om ’n klein bad­ka­mer met net ’n stort en was­bak of twee bad­ka­mers en ’n kom­buis se wa­ter te ver­hit. In die ge­val van twee bad­ka­mers moet al die warm kra­ne net nie ge­lyk­ty­dig oop­ge­draai word nie.

Die gasgeiser werk op sy bes­te as die ver­ste kraan nie ver­der as tien me­ter van die gei­ser af is nie. Waar die gei­ser aan die bui­te­kant van ’n ge­bou aan­ge­bring word, be­veel die ver­vaar­di­gers ’n be­sker­men­de kas aan om dit op­ti­maal te help funk­si­o­neer in al­le weers­toe­stan­de. Prys: R5 555

bigs­gas@gmail.com, 011 660 6114.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.