E­li­te-koei: Dra­kens­ber­ger,

Vir mnr. De­rick Ors­mond is die suk­ses­re­sep van sy Dra­kens­berg stoe­te­ry om top teel ma­te­ri­aal te kom­bi­neer met die bes­te moont­li­ke rant­soen­plan.

Landbouweekblad - - Lbw | Inhoud - NA­VRAE: Mnr. De­rick Ors­mond, e-pos: de­rick@ in­fra­cor.co.za; sel 083 273 6432.

Bees­boer­de­ry is die deur­lo­pen­de op­weeg van uit­ga­wes teen­oor in­kom­ste om die bes­te wins te be­haal. Vir mnr. De­rick Ors­mond, ’n si­vie­le in­ge­ni­eur van P­re­to­ria, is die som­me wat ’n bees­boer­de­ry laat klop, twee­de na­tuur. “Op grond van my be­roep as di­rek­teur van ’n si­vie­le kon­struk­sie­fir­ma, weeg ek al­le as­pek­te teen me­kaar op, ve­ral waar die rant­soen daar­die ek­stra paar ki­lo­gram ver­skil gaan maak en dit e­ko­no­mies ge­reg­ver­dig kan word.”

De­rick se stoe­te­ry, die Dra­kens­ber­ger stoe­te­ry In­fra­cor, se bees­te wei op­diep laas Nooit­ge­dacht in die om­ge­wing van Ca­ro­li­na op die rand van die pla­to. Dit is har­de wei­ding­wê­reld waar ’n hoë reënval, met min­der hit­te-een­he­de, ’n na­tuur­li­ke suur­veld gee wat s­legs so­wat vier maan­de van die jaar op­ti­ma­le voe­ding le­wer. “Ons moet dus ons die­re met by­voe­ding help om in die har­de maan­de hul kon­di­sie te be­hou om ten bes­te te pres­teer.”

In­fra­cor Stu d B­reed ers se Dra­kens­ber­ger stoe­te­ry is die grond­slag van die bees­boer­de­ry, wat’ n kom­mer­si­ë­le kud­de in­sluit wat kal­wers af­rond en aan ’n slag­plaas le­wer.

“Ek het die stoe­te­ry in 2014 for­meel ge­re­gis­treer na­dat ek lank kom­mer­si­eel met bees- ka om die bes­te teel­ma­te­ri­aal by ver­skeie stoet­te­lers te koop en die die­re in Ca­ro­li­na te ves­tig. Daar is geen plaas­ver­van­ger vir die bes­te ge­ne nie,” sê De­rick. Hy ge­bruik ’n sterk be­stuur­span om die boer­de­ry te laat klop. “My plaas­be­stuur­ders, mnre. Hans B­rits en S­te­ven N­ko­si, is ver­ant­woor­de­lik vir die daag­lik­se boer­de­ry-ak­ti­wi­tei­te, ter­wyl my vrou, Lie­sl, wat saam met my S­tam­boek se BLUP-kur­sus deur­loop het, ook baie be­trok­ke is. Ons werk nou saam met die plaas­li­ke vee­arts op Er­me­lo, wat ver­ant­woor­de­lik is vir die he­le kud­de se ge­sond­heid. Al­les gaan te­rug na die e­ko­no­mie van die boer­de­ry; ’n koei wat nie el­ke jaar drag­tig is nie, word uit­ge­skot en ons wis­sel ook ons bul­le ge­reeld af.” Die be­lang­ri­ke i­dee ag­ter bees­boer­de­ry, sê De­rick, is om sen­ti­ment te ver­my. “My fi­lo­so­fie is om s­legs dít te doen wat vir jou lek­ker is, maar dan moet dit vir jou ’n in­kom­ste ge­ne­reer. Die Dra­kens­ber­ger is ’n lek­ker bees om mee te boer en dit maak e­ko­no­mies sin.”

BE­HOU KON­DI­SIE

JA060069 is al 12 jaar oud en sy kom oor­spronk­lik van mnr. Jo­han Rau­ten­bach se Ja­tro-stoe­te­ry op Lind­ley. “Ek het my laat lei deur S­tam­boek SA se in­lig­ting. Dit is al­tyd ’n goeie rig­lyn: Jy gaan die sy­fers na, kyk na wat die bes­te koeie vir jou spe­si­fie­ke toe­stan­de is en sluit hul­le by jou kud­de in.”

Dit was ’n slim be­sluit, want JA060069 oor­tref ge­reeld die ras­ge­mid­del­de van die Dra­kens­ber­ger­ras. Haar kal­wers se ge­mid­del­de ge­boor­te­ge­wig van 35,5 kg is 3,5% la­er as die ras­ge­mid­del­de, met ’n speen­ge­wig (di­rek) wat 10,5% ho­ër is as die ras­ge­mid­del­de. Die ge­mid­del­de daag­lik­se ge­wigs­toe­na­me van haar kal­wers is 26% ho­ër as die ras­ge­mid­del­de, met’ n voer om­set­tings ver­hou­ding van 16% bo die ras­ge­mid­del­de. “Sy is ’n su­per­koei met ’n sterk erf­dwang wat el­ke jaar ’n kalf gee.”

De­rick sê die koei loop in ’n groot kud­de en kry geen spe­si­a­le be­han­de­ling nie. “Wat my nog meer be­ïn­druk, is dat haar bou­vorm goed is en dat sy steeds in ’n puik kon­di­sie is. Sy lyk nie soos ’n 12 jaar oue e­li­te­koei nie en is reeds drag­tig met haar vol­gen­de kalf.”

Vir hom is die koei ’n al­les-in-een-pak­ket. “Re­pro­duk­sie, of vrug­baar­heid, is vyf tot tien keer be­lang­ri­ker as e­ni­ge an­der ei­en­skap waar­voor jy kan se­lek­teer. Voeg daar­by die lae ge­boor­te­ge­wig, ’n hoë speen­ge­wig en ’n e­ko­no­mie­se voer om­set­tings ver­hou­ding, dan het jy die i­de­a­le koei om jou boer­de­ry vo­ren­toe te neem.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.