DIEANDERSÊ

Landbouweekblad - - Lbw Nuus -

DIE sa­me­smel­ting van Bay­er en Mon­san­to, wat teen druk­tyd feit­lik ’n uit­ge­maak­te saak was, is maar die laas­te van d­rie e­nor­me sa­me­smel­tings van saad-en-plaag­do­der­maat­skap­pye. Dank­sy re­ge­rings­goed­keu­rings, wê­reld­han­dels­re­ëls en in­tel­lek­tu­e­le ei­en­doms­reg mag Bay­er-Mon­san­to, Dow-DuPont en C­he­mC­hi­na-Syn­gen­ta nou die mees­te van die wê­reld se saad­voor­raad be­heer. Om­dat die mees­te boe­re in wel­ge­stel­de lan­de reeds hul saad by mul­ti­na­si­o­na­le maat­skap­pye koop, was daar kwa­lik teen­kan­ting.

Teen­stand kom eg­ter van men­se soos mnr. De­bal Deb, ’n In­die­se plant­na­vor­ser wat ver­ge­te ge­was­se kweek. Ter­wyl Bay­er en Mon­san­to ’n paar hoogs wins­ge­wen­de sta­pel­ge­was­se ont­wik­kel, kweek Deb so­veel ge­was­se as wat hy kan, en gee die saad weg. Hy kweek van­jaar ’n ver­stom­men­de 1 340 tra­di­si­o­ne­le kul­ti­vars In­die­se rys op ge­skenk­te grond in Wes-Ben­ga­le. Meer as 7 000 boe­re sal van die saad ont­vang, op voor­waar­de dat hul­le dit ook kweek en daar­van weg­gee.

Ter­wyl mul­ti­na­si­o­na­le maat­skap­pye re­de­neer dat slegs kon­so­li­da­sie kan by­dra tot die ont­wik­ke­ling van be­ter ge­was­se en an­der no­di­ge ont­wik­ke­lin­ge om wê­reld­wye hon­ger­snood te voor­kom, met teg­nie­ke soos ge­ne­tie­se mo­di­fi­ka­sie, geen­re­di­ge­ring en bi­o­for­ti­fi­ka­sie, meen om­ge­wings­ken­ners en boe­re­groe­pe in ont­wik­ke­len­de lan­de dat sul­ke nei­gings me­de­din­ging sal strem en die regs- en bi­o­lo­gie­se hou­vas van saad­maat­skap­pye op boer­de­ry wê­reld­wyd sal ver­groot. Die klein­boer, wat tra­di­si­o­neel die wê­reld ge­voed en aan ge­meen­skap­pe hul ryk kos­kul­tuur ge­gee het, sal net meer on­der skoot kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.