PROBEER NATUUR REG ‘LEES’

Landbouweekblad - - Lbw Briewe - C­hisam­ba, Zam­bië

Ek wil net kort­liks op dr. Ja­pie van der West­hui­zen se ont­le­ding van my i­dees oor bees­te re­a­geer (“Bees­boe­re móét op die hoog­te bly”, LBW, 25 Mei 2018).

Dit help nie om me­kaar per­soon­lik aan te val nie. Die oor­sprong van die ge­skil is ons be­na­de­ring ten op­sig­te van die natuur.

Dr. Van der West­hui­zen en an­der glo blyk­baar daar­in om de­tail ak­ku­raat te meet en te ont­leed en dit dan by­me­kaar te sit om so­doen­de die “vol­maak­te” bees te teel. My stand­punt is dat die natuur te in­ge­wik­keld is, selfs vir “ge­re­gis­treer­de vee­kun­di­ges”, om de­tail te ver­staan.

Daar­om meen ek ons moet te­rug­staan en dan probeer om die natuur reg te “lees”. By­voor­beeld, dit is ’n bi­o­lo­gie­se feit dat die dier wat die vin­nig­ste groei in ver­hou­ding tot vol­was­se groot­te (nie nood­wen­dig die swaar­ste nie) die doel­tref­fend­ste gras­ver­brui­ker is.

Dit is dus baie be­ter om ’n dier met die oog te be­kyk (vol­heid van die pak­ket) of om 12 maan­de-vol­was­sen­heid (12 maan­de­ge­wig of vol­was­se ge­wig) te be­re­ken as om ge­bruik te maak van ’n me­nig­te teel­waar­des wat in die reg­te ver­hou­ding die doel­tref­fend­ste dier kan i­den­ti­fi­seer. So ook kan die ge­ne­ties vrug­baar­ste koeie ge­ï­den­ti­fi­seer word deur op 14 of 15 maan­de ge­dek te word en ’n vrug­baar­heids­in­deks op grond van ge­kor­ri­geer­de tus­sen­kalf­pe­ri­o­de te be­re­ken.

Die natuur sê vir ons wat die beste die­re is.

Al “pro­bleem” met hier­die be­na­de­ring is dat die ge­wo­ne bees­boer nou een­vou­di­ge be­slui­te kan neem. Waar los dit die “ge­re­gis­treer­de vee­kun­di­ges”?

Die groot pro­bleem waar­mee vee­kun­di­ges en wei­ding­kun­di­ges re­ke­ning moet hou, is dat “’n leu­en nie die waar­heid word nie, al glo al­mal dit”. Die beste raad wat ek vir my kol­le­gas kan gee, is: Gaan kry ’n bie­tjie groen bees­mis op jul skoe­ne. JO­HANN ZIETSMAN

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.