90 JAAR GE­LE­DE

Uit: Die Land­bou­week­blad, 27 Ju­nie 1928 MEV. JOR­DAAN, ACVV-BAANBREKER

Landbouweekblad - - Lbw Briewe -

Dat die A­fri­kaan­se Chris­te­li­ke Vrou­e­ver­e­ni­ging (ACVV) van Kaap­land by­na 25 jaar ge­le­de tot stand ge­kom en van­dag reeds 120 tak­ke met so­wat 7 000 le­de in die pro­vin­sie het, is ver­al ook te dan­ke aan mev. Gert Jor­daan, hoof­voor­sit­ter van die ver­e­ni­ging en boer­vrou van die plaas Hoog­ge­noeg in die dis­trik Cra­dock.

Mev. Jor­daan het haar se­dert die Ang­lo-Boe­re­oor­log (18991902) be­y­wer vir die le­we­ring van maat­skap­li­ke sorg aan me­de-A­fri­ka­ners. Ver­skeie vroue-or­ga­ni­sa­sies is des­tyds in die Kaap­land­se bin­ne­land ge­stig om hulp aan die Boe­re­krygs­ge­van­ge­nes te ver­leen.

Toe die B­rit­se o­wer­heid ty­dens die oor­log van Cra­dock se men­se as “on­ge­wens­tes” (un­de­si­ra­bles) na die kus­dorp Port Alf­red weg­ge­voer het, het mev. Jor­daan geld en slag­vee in­ge­sa­mel en vir hul­le ge­stuur.

Aan die jong Boe­re­krygs­ge­van­ge­nes op Groen­punt, Kaap­stad, het sy skool­be­hoef­tes en lek­ker­nye voor­sien.

Sy het ook die kon­sen­tra­sie­kamp in Port E­li­za­beth be­soek en daar hulp aan ge­van­ge­nes ver­leen.

Ná die oor­log het sy haar daar­voor be­y­wer dat die ver­skil­len­de vrou­e­hulp­or­ga­ni­sa­sies in een lig­gaam saam­ge­snoer word. Sy het voor­ge­stel dat dit die A­fri­ka­ner-vrou­e­ver­e­ni­ging heet, met die leu­se “vir taal, volk en kerk”.

(Die Zuid-A­fri­kaansche Chris­te­li­j­ke Vrou­wen Ver­e­ni­ging — die la­te­re ACVV — is op 1 Sep­tem­ber 1904 in Kaap­stad ge­stig. Die stig­tings­kon­gres was die vol­gen­de jaar en die or­ga­ni­sa­sie se grond­wet is toe aan­ge­neem.)

Mev. Jor­daan is die dog­ter van mnr. Pieter de Wet, in le­we be­ken­de boer van die dis­trik Wor­ces­ter. Sy is ge­troud met mnr. Gert Jor­daan, boer en skry­wer van die boek Hoe Zij S­tier­ven.

Mev. Gert Jor­daan

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.