‘TE LAAT’ OM SOLMS-DELTA VAN LIKWIDASIE TE RED

Landbouweekblad - - Lbw Nuus - — JOYLENE VAN WYK

DIE De­par­te­ment van Lan­de­li­ke Ont­wik­ke­ling en Grond­her­vor­ming se ont­trek­king van fi­nan­si­ë­le steun aan die boer­de­ry­ven­noot­skaps­pro­jek Solms-Delta by Fransch­hoek kan tot die likwidasie van dié on­der­ne­ming lei. Die de­par­te­ment be­oog om dan self die grond­ei­e­naar te word en die plaas­wer­kers se werk te ver­se­ker.

P­ri­ce­wa­ter­hou­seCoopers is ver­le­de jaar aan­ge­stel om as die sa­ke­red­dings­prak­ti­syn vir die wyn­land­goed op te tree. Po­gings is aan­ge­wend om die on­der­ne­ming te sta­bi­li­seer en sy oor­le­wing op kort ter­myn te ver­se­ker, ter­wyl lang­ter­myn­op­sies oor­weeg is.

Me. Lin­da Pa­ge, woord­voer­der van die de­par­te­ment, sê die pro­ble­me wat na vo­re ge­kom het, het die de­par­te­ment ge­dwing om sy fi­nan­sie­ring aan Solms-Delta te staak. “Dit sal waar­skyn­lik tot die likwidasie van die on­der­ne­ming deur die sa­ke­red­dings­prak­ti­syn lei.”

Me. A­li­son Tim­me van P­ri­ce­wa­ter­hou­seCoopers is die sa­ke­red­dings­prak­ti­syn.

Pa­ge ver­dui­de­lik dat die de­par­te­ment die wyn­land­goed in 2016 be­kom het om be­sit­reg te ver­se­ker, as­ook so­dat die plaas­wer­kers hul werk kon be­hou. Dit het die

wer­kers ook die ge­leent­heid ge­bied om die wyn­be­dryf te be­tree soos voor­sien in­ge­vol­ge die 50-50-program vir die ver­ster­king van die reg­te van plaas­wer­kers. Al­te­saam 292 wer­kers van die Wi­jn de Caab-trust is be­mag­tig.

HULP KOM TE LAAT

Die on­der­ne­ming was weens ’n groot aan­tal pro­ble­me – soos swak be­stuur en moont­li­ke likwidasie – eg­ter reeds op die rand van in­een­stor­ting toe dit be­kom is.

Pa­ge sê ten spy­te van in­gry­ping deur die de­par­te­ment, wat ook fi­nan­si­ë­le on­der­steu­ning aan die on­der­ne­ming ver­leen het, is dit steeds teen ’n ver­lies be­dryf.

Van die re­des vir die ag­ter­uit­gang sluit in swak plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le wyn­ver­ko­pe, ’n te klein ver­koop­span en te min hulp­bron­ne, as­ook on­be­voegd­heid met die be­stuur van die gas­vry­heids­af­de­ling.

Die de­par­te­ment gaan ten spy­te van sy ont­trek­king van geld steeds help met ’n om­keer­stra­te­gie. Dit sal in­sluit di­ver­si­fi­ka­sie en die her­struk­tu­re­ring van die be­dry­wig­he­de om die vol­hou­baar­heid en wins­ge­wend­heid van die on­der­ne­ming te ver­se­ker, sê Pa­ge. Die de­par­te­ment sal die ei­en­dom be­kom.

Me. Mai­te N­ko­a­ne-Mas­ha­ba­ne, Mi­nis­ter van Lan­de­li­ke Ont­wik­ke­ling en Grond­her­vor­ming, het vroe­ër in ant­woord op ’n par­le­men­tê­re vraag ge­sê al­le ei­en­dom wat die de­par­te­ment se­dert 1995 aan­ge­koop het, sal ge­ë­va­lu­eer word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.