GENETIKA-MAAT­SKAP­PY SPOG MET NU­WE ROBOTSTELSELS

Landbouweekblad - - Lbw Nuus - — AMELIA GENIS

CENGEN, ’n on­af­hank­li­ke plat­form vir plant­ge­ne­ti­ka op Wor­ces­ter, het op 31 Mei sy 15de be­staans­jaar ge­vier met die in­wy­ding van ge­vor­der­de nu­we robotstelsels.

Die toe­rus­ting maak dit moont­lik om der­dui­sen­de DNS-ont­le­dings bin­ne en­ke­le ure te doen.

Die Suid-A­fri­kaan­se In­s­ti­tuut vir Gar­ste­ling (Sab­bi) het die feit dat daar nie sul­ke toe­rus­ting in Suid-A­fri­ka is nie, as ’n leem­te ge­ï­den­tif­seer. Sab­bi het CenGen aan­be­veel as ’n kan­di­daat vir die pla­sing van die ap­pa­raat deur mid­del van die bier­brou­maat­skap­py AB InBev se so­ge­noem­de pu­blic in­te­rest com­mit­ment-be­leg­ging.

Dr. Renée Prins, stig­ter van CenGen, het by die ont­hul­ling van die toe­rus­ting op Wor­ces­ter ge­sê dié be­leg­ging van AB InBev maak dit vir CenGen moont­lik om ge­ne­tie­se ont­le­dings van nog ho­ër stan­daard aan die land­bou­sek­tor te bied.

CenGen le­wer on­der meer ge­ne­tie­se ont­le­dings­diens­te, as­ook na­vor­sings­on­der­steu­ning, aan teel- en saad­maat­skap­pye; die Suid-A­fri­kaan­se Plant­ver­be­te­rings­or­ga­ni­sa­sie (Sa­po); die Land­bou­na­vor­sings­raad se In­frui­tec-Niet­voor­bij-in­s­ti­tuut vir Vrug­te, Win­gerd en Wyn; Pro­var (vrug­te­boom­spe­sies); en na­graad­se stu­den­te. Die maat­skap­py werk ook nou saam met ver­skil­len­de oor­se­se na­vor­sings­in­stel­lings.

Prins het na­mens haar span hul op­reg­te dank uit­ge­spreek teen­oor die Win­ter­graan­trust se teg­nie­se ko­mi­tees vir ko­ring en gars wat die eer­ste fi­nan­sie­rings­lig­gaam was wat CenGen as ’n pri­va­te maat­skap­py die ge­leent­heid ge­gee het om te wys dat hy ook uit­ne­men­de we­ten­skap­li­ke in­set­te kan le­wer.

Op dié ma­nier het hul­le dit moont­lik ge­maak dat CenGen die af­ge­lo­pe 15 jaar met die sa­me­wer­king van ver­skeie be­trok­ke­nes van krag tot krag kon gaan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.