MNR. IAN GRUMMBACHER

Landbouweekblad - - Lbw Vars Produkte -

WAT WAS JOU BESTE BE­SLUIT NÓG?

Om die beste moont­li­ke be­sproei­ing te ge­bruik. Ek ge­bruik Ne­ta­fim se oor­hoof­se pre­si­sie be­sproei­ing.

HOEKOM IS JY SO ’N GROOT VOOR­STAN­DER VAN SA­ME­WER­KING EN VENNOOTSKAPPE?

’n Mens leer by me­kaar. Daar is eint­lik nie meer ’n boer wat al­leen oor die weg kan kom en dink hy kan al die fa­set­te van pro­duk­sie, ar­beids­be­stuur, fi­nan­si­ë­le be­plan­ning, lo­gis­tie­ke be­stuur, be­mar­king en stra­te­gie­se ont­wik­ke­ling on­der die knie kry nie. Dit is be­lang­rik om my­self met ge­dre­we, kun­di­ge men­se te om­ring en so­doen­de ’n plat­form te skep om die vol­le po­ten­si­aal van die kun­dig­heid wat ek na die ta­fel bring, te laat geld.

WAT IS DIE GROOT­STE BOERDERYFOUT WAT JY GE­MAAK HET?

Om te dink ek weet ge­noeg en hoef nie raad te vra nie.

WAT STEL DIE GROOT­STE EISE AAN JOU?

Wind, in­sek­te en om aan die voor­punt van voor­uit­gang en nei­gings te bly.

WAT­TER TEG­NO­LO­GIE IS ONMISBAAR?

Genetika. Son­der die beste ge­ne en nuut­ste kul­ti­vars wat die wê­reld bied, sou ons lank­al nie meer ge­boer het nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.