Do­reen kerf nu­we loop­baan uit hout

Do­reen R­ho­des is die ei­e­naar van Plat­te­land De­kor, wat u­nie­ke en hand­ge­maak­te hout­de­kor en -geskenke maak. Dié ta­lent het sy eers ont­dek toe sy met ’n boer ge­trou en plaas toe ge­trek het.

Landbouweekblad - - Lbw|inhoud -

Het jy nog al­tyd in hand­werk be­lang ge­stel? Ek het voor­heen ’n kor­po­ra­tie­we span­bou­maat­skap­py in Gau­teng be­sit, maar toe trou ek met ’n boer en ons be­gin ons le­we saam op die S­pring­bok­vlak­te in ’n ou plaas­huis, son­der de­kor en met min meu­bels. Ek het my lief­de vir hout ont­dek toe ek twee ou ven­ster­ra­me, vol ou lae verf, met ’n hout­skuur­ma­sjien af­ge­skuur het. Van daar­die dag af het ek hout­de­kor ge­maak, som­mer van die huis af. Son­der my man, Gar­rith, se on­der­steu­ning en mo­ti­ve­ring sou ek lank­al my droom laat vaar het. My be­sig­heid het vier jaar ge­le­de die lig ge­sien. Die af­ge­lo­pe d­rie jaar het ons ’n werks­win­kel op ’n klein­hoe­we so­wat 3 km bui­te Be­la-Be­la be­gin.

Wat maak jou hout­pro­duk­te u­niek? El­ke pro­duk word in sy ge­heel met die hand ge­maak. Ons ge­bruik glad nie la­ser­ma­sjie­ne nie en doen ook nie druk­werk nie. Ons is ook aan­pas­baar en luis­ter graag na ons klan­te se u­nie­ke ver­soe­ke. Ons sit on­ge­loof­lik baie aan­dag, lief­de en trots in el­ke stuk­kie werk in en kom ge­du­rig met nu­we en vars ont­wer­pe vo­ren­dag. Ons beste ver­ko­pers sluit in u­nie­ke hout­naam­bor­de, woord­strin­ge, plan­ter­bok­se, trou­de­kor, de­kor vir kin­der­ka­mers, hout­krat­te met uit­ge­sny­de hart­jies, wyn­bok­se en pro­tea-kaas­bor­de.

Jy sê jy het klein be­gin, maar hoe het men­se be­wus ge­raak van jou pro­duk­te? Dit was he­mel op die plat­te­land en ons was van die be­gin af ge­se­ën. Ná ons ons Fa­ce­book-blad­sy ge­stig het, het ons oor­nag baie aan­dag en on­der­steu­ning be­gin kry.

Werk so­si­a­le me­dia steeds goed as be­mar­kings­plat­form? Fa­ce­book is ons groot­ste be­mar­kings­ka­naal. Ons ge­bruik ook In­sta­gram. Ons ver­skaf pro­duk­te aan uit­ge­soek­te win­kels en stal reg­deur die jaar op mark­te uit. Dis ’n groot lek­ker­te om te kan sê dat ons baie van ons ver­wy­sings van ons klan­te af kry. Ons ver­sprei ook ons pro­duk­te deur ons aan­lyn win­kel (www. plat­te­land­de­cor.com). Jy neem nou al agt men­se in diens by Plat­te­land De­kor. Hoe het die on­der­ne­ming jou werk­ne­mers se le­wens ver­ryk? Van ons span­le­de kom van die plaas af en an­der woon op Be­la-Be­la. Ons het saam ge­groei, want nie een van ons het e­ni­ge on­der­vin­ding ge­had nie. Ons moes ons­self leer deur fou­te te maak en weer te probeer. Nou het ons al groot hout­ma­sji­ne­rie, fi­guur­saag­kuns, hand­verf­werk en se­ment­kuns be­mees­ter. Ons het ook geleer oor die ver­skil­len­de hout­af­wer­kings.

Hoe moe­dig jy pro­duk­ti­wi­teit on­der jou span aan? Ek het ag­ter­ge­kom as ek swaar­moe­dig is, word al­mal se pro­duk­ti­wi­teit ge­raak. Dis baie be­lang­rik om al­tyd jou span met re­spek en vrien­de­lik­heid te be­han­del. Ons al­mal is ewe trots op el­ke prag­stuk wat by ons deu­re uit­gaan.

Jy het ook twee seuns en is ge­luk­kig ge­troud. Hoe hou jy al die bal­le in die lug? Dis iets waar­mee ek el­ke dag wor­stel. Dis be­lang­rik om tyd te maak vir jouself so­dat jy ’n goeie ma en ’n goeie vrou kan wees. Jou be­sig­heid moet die reg­te plek in jou le­we be­klee – dit kan nooit be­lang­ri­ker as jou gesin wees nie.

Hoe de­fi­ni­eer jy suk­ses? Fi­nan­si­ë­le suk­ses is nie al­les nie. Ons sien suk­ses eer­der in die be­vre­di­ging wat jy kry as jy iets nuuts ont­werp en skep vir die men­se van Suid-A­fri­ka. El­ke fo­to wat ons van ge­luk­ki­ge klan­te af ont­vang of bood­skap oor hoe ge­luk­kig ons ge­hal­te hul­le maak, dra by.

Wens jy daar was iets wat jy ge­weet het voor jy met die on­der­ne­ming be­gin het? Dit sou ge­help het as ek meer fi­nan­si­ë­le ken- nis ge­had het. As dit nie een van jou sterk ei­en­skap­pe is nie, raai ek jou aan om ie­mand met ’n fi­nan­si­ë­le ag­ter­grond deel te maak van jou span.

Wat het jou groot­ste mis­luk­king jou geleer? Dat ’n mens al­tyd daar­deur kom. Moe­nie vas­staar in jou mis­luk­kings nie. Die deu­re maak weer mô­re oop.

Het jy al goeie (of sleg­te) raad ge­kry wat jy ge­volg het? Die beste raad was om al­tyd jouself, en die tyd wat jy en jou span in die on­der­ne­ming sit, te waar­deer. Moe­nie jouself on­der­skat nie. Dis raad wat ’n voor­aan­staan­de boer­vrou van die S­pring­bok­vlak­te my ge­gee het. Wees trots op en lief vir wat jy doen, en be­han­del jou pro­duk­te met die lief­de en trots wat dit ver­dien. Die swak­ste raad wat ek ont­vang het, was om op groot skaal te ver­vaar­dig, want dit maak die lief­de vir wat jy doen en vir jou be­sig­heid baie seer.

Wat hou die toe­koms in? Daar is uit­brei­dings­plan­ne, soos die se­ment­reeks wat ons on­langs be­gin het. Ons in­te­greer se­ment en hout en verf mooi pa­tro­ne op die se­ment. Die reeks sluit op­hang-plant­hou­ers, kers­hou­ers en deur­stop­pe in.

Dié woord­strin­ge is een van Plat­te­land De­kor se ge­wild­ste ver­ko­pers.

Do­reen R­ho­des het niks van hout­werk ge­weet nie, maar het vin­nig geleer toe sy met haar boe­re-man, Gar­rith, ge­trou en op die S­pring­bok­vlak­te gaan woon het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.