DOODLOOPSTRAAT

Landbouweekblad - - Lbw Nuus -

Vry­staat Land­bou (VL) se ja­re lan­ge po­gings om deur hof­ge­din­ge ’n op­los­sing te be­werk­stel­lig vir die hag­li­ke toe­stand van die grens­pad langs die Ca­le­don­ri­vier aan die Le­so­tho­grens, het tot ’n ein­de ge­kom toe die Grond­wet­hof on­langs ’n aan­soek om ver­lof tot ap­pèl teen ’n vo­ri­ge uit­spraak téén die VL van die hand ge­wys het. Die swak pad­toe­stan­de maak dit am­per on­moont­lik om oor­grens­mis­daad uit Le­so­tho te be­stry. Mnr. Fran­cois Wil­ken, voor­sit­ter van die VL, sê die or­ga­ni­sa­sie gaan nou op po­li­tie­ke vlak probeer om die vei­lig­heids­kwes­sie op te los.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.