DIEANDERSÊ

Landbouweekblad - - Nuus -

AKADEMICI, ak­ti­vis­te en be­leg­gers be­spie­gel reeds lank oor die be­staan van ’n “kool­stof­bor­rel” – ba­tes in fos­siel­brand­stow­we wat tans oor­ge­waar­deer is om­dat die wê­reld op me­di­um- en lang ter­myn die vry­stel­ling van kweek­huis­gas­se dras­ties sal moet ver­min­der. Hier­die nu­we stu­die, wat on­langs in die joer­naal Na­tu­re C­li­ma­te C­han­ge ge­pu­bli­seer is, wys dat ’n kwaai da­ling in die waar­de van fos­siel­brand­stow­we hier­die bor­rel kan laat bars en sê só ’n da­ling sal waar­skyn­lik voor 2035 plaas­vind, ge­grond op hui­di­ge e­ner­gie­ge­bruiks­pa­tro­ne.

Wat van deur­slag­ge­wen­de be­lang is, is die be­vin­dings wat te ken­ne gee dat ’n snel­le da­ling in die vraag na fos­siel­brand­stow­we nie meer af­hang van ster­ker be­leid en stap­pe van re­ge­rings oor die wê­reld heen nie. Die skry­wers se mo­del­le gee te ken­ne dat die vraag sal daal selfs as die be­lang­rik­ste lan­de geen nu­we kli­maats­be­leid aan­vaar of vo­ri­ge on­der­ne­mings laat vaar nie.

Dit is om­dat voor­uit­gang ten op­sig­te van e­ner­gie­be­spa­ring en her­nu­ba­re krag, as­ook die prys­da­lings wat daar­uit voort­spruit, reeds die so­ge­noem­de groen e­ner­gie e­ko­no­mies en teg­no­lo­gies aan­trek­li­ker ge­maak het.

“Son­der sterk be­leid oor kli­maat ge­beur dit reeds,” sê dr. Je­anFrançois Mer­cu­re, die hoof­ou­teur, wat ver­bon­de is aan die u­ni­ver­si­tei­te van Rad­boud en Cam­brid­ge. “In ’n se­ke­re ma­te kan jy dit nie keer nie. As men­se eg­ter nou op­hou om hul geld in fos­siel­brand­stof te be­lê, kan hul­le min­stens hul ver­lie­se ver­min­der.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.