MEER VRAE AS ANTWOORDE OOR GROND

Landbouweekblad - - Briewe -

Wat gaan die Re­ge­ring an­ders en doel­tref­fen­der doen op grond wat moont­lik son­der ver­goe­ding ont­ei­en word? Of ge­bruik pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa die kwes­sie om stem­me te werf vir die ver­kie­sing, en al­mal val daar­voor?

Hoe­kom word boer­de­ry­grond as nood­saak­li­ker be­skou as die groot hoe­veel­he­de grond wat reeds in staats­be­sit is en glad nie deur op­ko­men­de boe­re be­nut word nie? (Die mees­te word deur wit boe­re ge­huur en be­werk.)

Gaan ei­en­dom in ste­de en dor­pe ook ont­ei­en word, want dit is se­ker­lik op pla­se ont­wik­kel, met an­der woor­de op grond wat voor­heen ’n plaas was?

Gaan el­ke pri­va­te huis in wit be­sit ’n paar ver­trek­ke af­staan aan voor­heen be­na­deel­des wat nou in shacks bly? ’n Vin­ni­ge op­los­sing vir be­hui­sing, e­lek­tri­si­teit en ri­o­le­ring om­dat dit reeds daar is?

Gaan mo­tor­han­de­laars sorg dat el­ke voor­heen be­na­deel­de ’n mo­tor kry, want hul­le moet tog kan kom en gaan soos hul­le wil? Dit is mos hul grond­wet­li­ke reg.

Wan­neer gaan die Re­ge­ring be­sef hy moet die be­taal van kin­der­toe­la­es be­ëin­dig? Dit sti­mu­leer net gro­ter ar­moe­de met meer druk op be­hui­sing, sko­le en me­die­se diens­te. Of word af­hank­li­kes doel­be­wus ge­skep om stem­me te ver­se­ker om aan be­wind te bly?

Wan­neer gaan die wet­te­lo­se op­tog­te, sta­kings en plun­de­ry end kry? Hoe kan jy al­les ver­niet kry as jy vir niks ge­werk het of wil werk nie?

Waar is die Oes­skat­tings­kom­mi­tee se op­per­vlak­te- en oes­skat­tings vir kom­mu­na­le en staats­grond? Of weet hy nie hoe om dit te on­der­skei nie? Sy­fers en nog­maals sy­fers moet daag­liks aan die Re­ge­ring en die pu­bliek voor­ge­hou word om die waar­heid te ont­bloot.

Hoe­kom is die mees­te van ons land­bou-or­ga­ni­sa­sies so ver­sko­nend met hul on­der­han­de­lin­ge en po­li­ties kor­rek­te, fyn be­woor­de pers­ver­kla­rings? Hoe­kom praat jul­le nou an­ders en sag­ter as om gis­ter se braai­vleis­vuur?

Hoe­kom word “voed­sel­se-

ker­heid” el­ke keer ge­op­per as die gehoor uit­ge­vre­te ring­kop­pe is? Hul­le het nie die vaag­ste be­nul wat dit be­hels nie, want hul­le kof­fers is vol.

VOED­SEL­SE­KER­HEID.

Ons boe­re is vir voed­sel­se­ker­heid ver­ant­woor­de­lik. Die mag lê in ons han­de. Tog ploe­ter ons maar net voort om el­ke dag meer en meer te pro­du­seer en gro­ter en gro­ter te boer net om te oor­leef. Dit ver­er­ger net die pro­bleem.

Die po­li­ti­ci en Re­ge­ring ge­bruik al­les in hul ver­moë om ons te ver­trap. Die in­set­ver­skaf­fers roem op hul be­sig­he­de se ge­sond­heid en e­nor­me wins­te, maar die­ge­ne wat hul wins­te ge­ne­reer, se skuld hoop net ver­der op. Gaan kyk maar na die vol­mag- en in­sol­ven­te vei­lings. Oor die land heen, groot en klein be­dry­we . . . My hart bloei vir dié wat hul be­sit­tings ver­loor; vir dié wat hul grond

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.