Bees­boe­re kan help met voed­sel­se­ker­heid

Die ge­hal­te en soort teel­ma­te­ri­aal van bees­kud­des in A­fri­ka kan ’n by­drae le­wer tot voed­sel­se­ker­heid. Vee­boe­re moet dus kan staat­maak op on­der meer af­sla­ers om hul­le van in­lig­ting te voor­sien.

Landbouweekblad - - Fokus -

Mnr. Lou­w­rens Vil­joen is ’n jong boer wat spe­si­a­li­seer in die te­ling van C­ha­ro­lais-stoet­bul­le. In 1942 het sy ou­pa grond na­by Clo­co­lan in die Vry­staat ge­koop. In 1968 het sy pa, Coen­raad, die boer­de­ry oor­ge­neem en se­dert 2007 boer Lou­w­rens, die der­de ge­slag van die Vil­joens op die plaas, heel­tyds saam met sy pa.

Lou­w­rens het op ’n jong ou­der­dom ken­nis ge­maak met dié bees­ras om­dat sy pa al in 1967 C­ha­ro­lais-bees­te ge­koop het.

BEGINDAE

Lou­w­rens het in 2005 op die jaar­lik­se na­si­o­na­le vei­ling van die C­ha­ro­lais-bees­te­lers­ge­noot­skap op Kroon­stad drie koeie aan­ge­koop. Lou­w­coe C­ha­ro­lais het tot stand ge­kom dank­sy sy lief­de vir boer­de­ry, sy ver­moë om nou­keu­rig met bees­te te werk, spe­si­fiek die C­ha­ro­lais-ras, en sy pa se aan­moe­di­ging om ’n le­wens­taak te maak van dít waar­voor jy lief is.

Lou­w­rens is al 13 jaar lank daar­op toe­ge­spits om die heel bes­te C­ha­ro­lais- en poe­na-C­ha­ro- lais-teel­ma­te­ri­aal te be­kom en daar­mee te teel. Hy lê ver­al klem op die feit dat die poe­na­bees baie vleis op sy kar­kas dra.

VOED­SEL­SE­KER­HEID

Me. Kathleen Lom­bard, ad­ver­ten­si­een kor­po­ra­tie­we i­den­ti­teits­be­stuur­der by An­dré Kock en Seun, die af­sla­er­s­on­der­ne­ming wat Lou­w­coe C­ha­ro­lais se vei­lings han­teer, sê weens die ver­hoog­de druk op land­bou­be­dry­we wê­reld­wyd sien hul­le toe­ne­mend dat in­ter­na­si­o­na­le be­leg­gers po­ten­si­ë­le land­bou­be­dry­we in A­fri­ka on­der­soek.

“El­ders in A­fri­ka is daar e­nor­me bees­kud­des, maar dié kud­des is nog nie ont­wik­kel om meer en be­ter pro­duk­te aan die wê­reld­mark teen ’n la­er kos­te en ver­hoog­de vo­lu­mes te le­wer nie.

“In­ter­na­si­o­na­le aan­ko­pers wil stoet­bees­te by te­lers aan­koop wat die e­ko­no­mie­se en ge­ne­tie­se as­pek­te van bees­boer­de­ry, die plaas­li­ke kli­maats­toe­stan­de en die ve­ran­de­ring in die mark­waar­de van rooi­vleis ten vol­le in ag ge­neem het in sy teel­pro­ses.”

Kathleen sê die in­ter­na­si­o­na­le vraag na te­lers in A­fri­ka­lan­de gaan die hoog­te in­skiet, ver­al na ’n te­ler soos Lou­w­rens met sy ho­pe gees­drif, er­va­ring en doel­ge­rig­te vi­sie vir die soort en ge­hal­te C­ha­ro­lais-stoet­bees­te wat hy teel.

Voed­sel­se­ker­heid is wê­reld­wyd ’n pro­bleem en die be­kam­ping van wan­voe­ding is slegs een van die strui­kel­blok­ke wat die land­bou­be­dryf moet oor­kom. Die Land­bou-voor­uit­sig 20172026, ’n ver­slag wat deur die Or­ga­ni­sa­sie vir Sa­me­wer­king en Ont­wik­ke­ling met die sa­me­wer­king van die Ver­e­nig­de Na­sies se Voed­sel- en Land­bou-or­ga­ni­sa­sie op­ge­stel is, dui aan ’n ver­ho­ging van 80% in uit­set­te of pro­duk­sie is wê­reld­wyd in die land­bou­be­dryf no­dig om voe­dings­te­kor­te te be­kamp. Die twee fak­to­re wat ver­al daar­toe sal by­dra, is die ver­ho­ging van op­brengs van pro­duk­te en die ver­bou­ing van nu­we of by­ko­men­de land­bou­grond. Die ver­meer­de­ring in land­bou­grond sal eg­ter net ’n 20%-ver­ho­ging in pro­duk­sie kan le­wer. Ge­volg­lik moet Suid-A­fri­ka se land­bou­be­dryf daar­op klem lê om die op­brengs van pro­duk­te te ver­hoog.

KLIËNTEDIENS

An­dré Kock en Seun, af­sla­ers van le­wen­de ha­we met meer as 50 jaar er­va­ring in die rooi­vleis­be­dryf, sê goeie diens­le­we­ring was deur­slag­ge­wend tot die maat­skap­py se suk­ses. Mnr. Mal­colm Kock, die vier­de ge­slag, be­stuur dié fa­mi­lie­on­der­ne­ming. Hy het ’n groot by­drae ge­le­wer tot die maat­skap­py se suk­ses­vol­le uit­brei­ding na die Vry­staat, Lim­po­po en meer on­langs na Lich­ten­burg in Noord­wes.

Een van die re­des waar­om An­dré Kock en Seun in ’n me­de­din­gen­de en on­sta­bie­le be­dryf oor­leef, is om­dat die maat­skap­py sy kli­ën­te as fa­mi­lie be­skou. Die maat­skap­py se fi­lo­so­fie is dan ook “In diens van die Vee­boer”.

Kathleen sê dit is hul plig as kon­sul­tan­te aan vee­boe­re om te weet wat die toe­koms vir hul be­dryf in­hou.

“Ons be­stu­deer nu­we e­ko­no­mie­se en land­bou-in­lig­ting en kom­mu­ni­keer nou­keu­rig met die be­dryfs­net­werk wat ons oor vyf de­ka­des op­ge­bou het. Ons ver­werk al dié in­lig­ting om weer aan ons kli­ën­te deur te gee. ’n Baie in­te­res­san­te tyd­perk wag op Suid-A­fri­kaan­se boe­re en ons is op­ge­won­de om nu­we in­lig­ting aan ons kli­ën­te oor te dra.”

FOTO: VER­SKAF

Mn­re. Lou­w­rens (links voor) en Coen­raad Vil­joen (regs voor) is aan die s­tuur van sa­ke by Lou­w­coe C­ha­ro­lais. Hul­le word deur ’n groot span werkers by­ge­staan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.