Boek oor plaas­moor­de sal tal­le wak­ker skud

Landbouweekblad - - Inhoud - — CA­RIEN KRU­GER

DIE nu­we boek Kill the Boer le­wer ’n be­lang­ri­ke by­drae tot die de­bat oor plaas­moor­de en -aan­val­le, sê ’n ken­ner van mis­daad.

Dit is ver­al die ge­val in dié tyd dat plaas­moor­de en -aan­val­le klaar­blyk­lik ’n on­ge­mak­li­ke, ne­te­li­ge en po­li­tie­ke on­der­werp vir be­spre­king ge­word het. Só het dr. Johan Burger, ’n oud­po­li­sie­man en kon­sul­tant vir die In­s­ti­tuut vir Se­ker­heid­stu­dies (ISS), ge­sê met die me­di­a­be­kend­stel­ling van die boek van mnr. Ernst Roets, ad­junk- uit­voe­ren­de hoof van A­friForum.

“Die boek sal ho­pe­lik tot die de­bat by­dra en som­mi­ge van ons wak­ker skud wat steeds in al­ge­he­le on­kun­de oor die erns van die si­tu­a­sie leef,” het Burger ge­sê.

Dit is vir hom ir­re­le­vant of ’n mens met al die stand­pun­te en be­vin­din­ge in die boek saam­stem. Wat be­lang­rik is, is dat die boek tot die de­bat by­dra.

OMVATTEND

Dr. T­heo de Ja­ger, voor­sit­ter van die Wê­reld­boe­re-or­ga­ni­sa­sie, het op die be­kend­stel­ling ge­sê Roets pak die on­der­werp van plaas­moor­de op om­vat­ten­de wy­se.

Hy skryf oor “die feite en sy­fers, as­ook die vre­se, woe­de en be­kom­mer­nis­se wat deel ge­word het van die DNS van die boer­de­ry­ge­meen­skap”, het De Ja­ger ge­sê.

Vol­gens De Ja­ger gaan die boek on­ge­twy­feld om­stre­de wees en sal dit kri­tiek en se­ker­lik meer de­bat plaas­lik én in­ter­na­si­o­naal uit­lok.

De Ja­ger het ge­sê as ’n mens ’n to­neel van so ’n aan­val – met die te­kens van mar­te­ling – be­soek het, ver­loor jy jou ap­tyt “vir te­o­re­tie­se de­bat­te oor die re­le­van­sie van die s­ta­tis­tie­ke of sy­fers”.

Vol­gens hom kan nie­mand ont­ken dat plaas­moor­de in Suid-A­fri­ka deur bui­ten­ge­wo­ne wreed­heid en mar­te­ling ge­ken­merk word nie.

De Ja­ger sê Roets slaag daar­in om te wys hoe­kom plaas­moor­de spe­si­a­le aan­dag, maat­re­ëls en stap­pe reg­ver­dig.

“Dit is geen op­los­sing om sa­ke in eie han­de te neem nie. Nie boe­re, die po­li­sie of an­der vei­lig­heids­mag­te kan plaas­moor­de op eie hout­jie be­ëin­dig nie. ’n Ven­noot­skap – in die waar­ste sin van die woord – tus­sen die o­pen­ba­re en die pri­va­te sek­tor is no­dig.”

VEN­NOOT­SKAP

De Ja­ger is ’n trot­se lid van ’n noue ven­noot­skap tus­sen A­gri Lim­po­po, TLU Noord, die A­fri­can Far­mers’ As­so­ci­a­ti­on of South A­fri­ca (A­fa­sa) en die po­li­sie in Lim­po­po. Dié ven­noot­skap het nie net ’n aan­tal plaas­aan­val­le voor­kom nie, maar ook tot een van die hoog­ste suk­ses­koer­se met in­heg­te­nis­ne­mings en ver­vol­gings van oor­tre­ders in on­lang­se ja­re ge­lei. “Dit werk,” het hy ge­sê.

De Ja­ger hoop kri­tiek op Roets se boek sal met “ve­ri­fi­eer­ba­re feite en lo­gie­se re­de­na­sies” ge­le­wer word, nes die boek ge­skryf is.

Roets het ge­sê in die eer­ste deel van die boek voer hy re­des aan waar­om plaas­aan­val­le u­niek is, nie as ge­wo­ne mis­daad be­skou kan word nie en as ’n voor­rang­mis­daad be­na­der moet word.

In die twee­de deel lig hy tien re­des toe waar­om die Re­ge­ring aan die aan­val­le aan­da­dig is.

Kill the Boer word uit­ge­gee deur Kraal Uit­ge­wers en is in boek­win­kels be­skik­baar.

LINKS: Ernst Roets se boek Kill the Boer.

FOTO: CA­RIEN KRU­GER FOTO: ARGIEF

BO LINKS: Mnr. Ernst Roets BO REGS: Dr. Johan Burger

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.