S­taal­spie­re vir spuit en strooi

Die wê­reld se eer­ste self­loop­kom­bi­na­sie­werk­tuig wat che­mi­ka­lieë of kalk kan toe­dien, was on­der die toe­rus­ting om ge­was­se te be­spuit en kuns­mis toe te dien op die af­ge­lo­pe Nam­po-oes­dag. Pry­se sluit BTW in en kan be­na­derd wees.

Landbouweekblad - - Inhoud -

Val­trac van Pa­rys se nu­we self­aan­ge­dre­we Kuhn S­tron­ger 4000-balk­spuit kan tot 40 m breed werk. Die balk is van a­lu­mi­ni­um en be­trek­lik lig. Die spuit­tenk is van vlek­vrye staal en kan 4 000 l spuit­stof hou. Die werk­tuig het ’n grond­vry­hoog­te van 1,8 m. Dit ge­bruik die heel nuut­ste hi­dro­sta­tie­se Bosch-aan­dry­wing­stel­sel met vol­le­di­ge vas­trap­be­heer en het toe­rus­ting om pre­si­sie-aan­wen­ding met be­hulp van GPS moont­lik te maak. PRYS: R3,91 mil­joen

NA­VRAE: Mnr. At­tie de Vil­liers, sel 083 261 9863.

Dié che­mie­se spuit vir die be­kam­ping van plae op si­trus- en neut­bo­me is deur Van B­re­da A­gri uit­ge­stal. Dit ge­bruik ’n os­si­le­rings­pro­ses om ’n sterk lug­stroom te s­kep om die spuit­stof uit die 4 me­ter hoë to­ring teen 300 l per mi­nuut tot diep bin­ne-in die bo­me te blaas. Die ver­skil­len­de mo­del­le het tenks van on­der­skei­de­lik 2 000 l , 3 000 l en 4 000 l . El­ke mo­del het ’n spoel- en han­de­was­stel­sel om aan Eu­roGAP-ver­eis­tes te vol­doen. PRYS: R339 250

NA­VRAE: Mnr. Mi­cha­el van Wyk, sel 074 188 8598.

Hier­die balk­spuit van Van B­re­da A­gri is in Suid-A­fri­ka ver­vaar­dig en word ag­ter aan ’n trek­ker ge­haak. Die 16 m-spuit­balk word me­ga­nies ge­lig en laat saak, en vou me­ga­nies op. Be­ne­wens ’n spoel- en han­de­was­funk­sie vol­gens Eu­roGAP-ver­eis­tes het dit ook op­vou­ba­re trap­pe aan weers­kan­te. Die spuit het me­ga­nie­se kon­tro­les. Dit dien spuit­stof teen 125 l per mi­nuut toe. PRYS: R224 250

NA­VRAE: Mnr. Mi­cha­el van Wyk, sel 074 188 8598.

Die toe­die­ning van che­mi­ka­lieë hoef nie meer net met sproei­kop­pe te ge­skied nie. Ter­ra­till van Aus­tra­lië het ’n pyp­stel­sel, F­ricti­on Flow™ Back End Sy­stem, van ny­lon ont­werp wat wry­wings­ver­lies ge­bruik om die sterk­te van die straal vloei­stof wat ge­spuit word, tot die reg­te sterk­te te ver­min­der. Dit ska­kel spuit­kop­pe uit wat ver­stop of fou­tief raak, en dus min­der staan­tyd verg vir on­der­houd. Mnr. Ja­son Young van Fur­row Ma­na­ge­ment Sys­tems in Perth, Aus­tra­lië, wys hoe die de­mon­stra­sie­werk­tuig die spuit­stof toe­dien. Op die inlas is die ver­de­ler wat op ’n plan­ter aan­ge­bring is om die vloei­stof na die in­di­vi­du­e­le toe­die­nings­pun­te te ge­lei.

PRYS: Die kos­te van ’n 24 ry-een­heid be­loop so­wat R184 000, wat die toe­rus­ting uit­sluit wat die spuit­stof van die tenk na die nu­we pyp­stel­sel neem.

NA­VRAE: Mnr. Hen­ry van Vuur­en, sel 079 997 8938.

GC Til­la­ge van Pie­ter­ma­ritz­burg ver­sprei die Bra­si­li­aan­se Lan­cer 7.5-kalk-en-kuns­mis­strooi­er. Die bak­werk van 7,5 m3 en ket­ting­stel­sel is van vlek­vrye staal en dit het ’n pre­si­sie­toe­die­ning­stel­sel. Die tan­dem­wiel­stel­sel ver­se­ker sta­bie­le wer­king en min­stens 80 kW trek­krag is no­dig. Die bak hou 6 ton kalk en 4,5 ton kuns­mis.

PRYS: R318 550 NA­VRAE: Mnr. An­ton Bo­tes, sel 082 959 0044.

S­taal­land van Beth­le­hem se Toe­koms­blik is ’n kon­ven­si­o­ne­le kalk-en-kuns­mis­strooi­er wat pre­si­sie­ge­reed is om as si­trus­boord­strooi­er te dien. Die pla­sing van die strooi­ma­te­ri­aal op die wal­le­tjies on­der die si­trus­bo­me be­te­ken by­kans geen stof be­land op die boom­bla­re nie en voor­kom ver­mor­sing in die bin­ne­baan. Die strooi­er is hi­drou­lies aan­ge­dre­we en kan een­vou­dig aan­ge­pas word om sy nor­ma­le breed­wer­pi­ge strooi­werk van ag­ter af te doen.

PRYS: R253 000 (stan­daard-C350-strooi­er son­der die boord-aan­pas­sings); die prys van die doel­ge­maak­te boord­strooi­ers is op aan­vraag be­skik­baar. NA­VRAE: Me. Ed­na de Wet, sel 082 446 2368.

Die Gas­par­do P­ri­mo-kuns­mis­strooi­er van Northmec Im­ple­men­te is uit I­ta­lië in­ge­voer. Dit het ’n bak van 3 100 l en dien kuns­mis af­wis­se­lend op die land toe. Dit word as I­so­bus-ge­reed ge­klas­si­fi­seer om sa­tel­liet­na­vi­ga­sie moont­lik te maak. Die werk­tuig strooi die pro­duk so­wat 36 me­ter wyd uit. Dit kan ook kalk toe­dien.

PRYS: R345 000 NA­VRAE: Mnr. S­haun van Jaars­veld, sel 084 588 0308.

Die S­ta­ra Im­pe­ra­dor 3,0-kom­bi­na­sie­werk­tuig wat deur Kempston A­gri in Kemp­ton Park be­mark word, word as die wê­reld se eer­ste self­loop-kom­bi­na­sie­werk­tuig be­skou wat che­mi­ka­lieë of kalk kan toe­dien. Dit word uit Bra­si­lië in­ge­voer. Die werk­tuig het ’n tenk van 2 400 l vir vloei­stof en ’n bak van 3 ton vir kor­rel­kuns­mis. Die spuit­balk is in die mid­del ge­mon­teer vir be­ter sta­bi­li­teit. PRYS: Dit het nie ’n vas­te prys nie om­dat die prys vol­gens ver­skil­len­de op­sies be­paal word.

NA­VRAE: Mnr. Chris­to Bam­ber­ger, sel 083 627 0228.

Fal­con, ver­sprei­ders van die A­ma­zo­ne-spuit­toe­rus­ting, on­der­vind ’n toe­ne­men­de nei­ging in die saai­be­dryf ten guns­te van self­aan­ge­dre­we mi­ni-kom­bi­na­sie­spui­te wat gro­ter veel­doe­lig­heid op die plaas be­te­ken. Die kom­bi­na­sie op die foto be­staan uit ’n voor­ge­mon­teer­de tenk van 1 000 l, teen­oor die ag­ter­ste tenk van 1 800 l. Dit is ook toe­ge­rus met ’n spuit­balk van 24me­ter.

PRYS: R891 250 NA­VRAE: Mnr. Ru­ben van der Mer­we, sel 082 920 3177.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.