Vra­vi­rFaf­fa

Landbouweekblad - - Inhoud - Prof. Chris Dann­hau­ser is ’n wei­ding­kun­di­ge. CHRIS DANN­HAU­SER

Wat is die bes­te me­to­de om wei­dings te ves­tig?

Die mees­te aan­ge­plan­te wei­dings­oor­te is ver­e­del­de kul­ti­vars van na­tuur­li­ke gras­se. Die aan­na­me is dik­wels dat die saad net op die grond uit­ge­gooi kan word en dan sal op­kom.

Saad is te duur om dit te doen. Jy moet ’n goeie saad­bed­ding voor­be­rei. Hier volg ’n paar re­des oor waar­om mis­luk­kings voor­kom.

■ Los saad­bed­ding. In­dien die grond te los is, lei dit ge­woon­lik tot groot vog­ver­lies. Kom­pak­te­ring met ’n rol­ler of druk­wiel net ná die vestiging is be­lang­rik om die saad­bed­ding ferm te kry en om die saad in noue kon­tak met die grond te bring.

■ Grond­vog. Die on­der­grond be­hoort ty­dens die vestiging ge­noeg vog te be­vat om goeie ont­wik­ke­ling van die kiem­plant te ver­se­ker.

■ On­kruid. Jong gras­plan­te is meest­al ge­voe­lig vir me­de­din­ging. On­kruid­be­stry­ding is dus nood­saak­lik om vestiging te ver­se­ker.

■ Ve­s­ti­gings­tyd. Tro­pie­se (so­mer-) en ge­ma­tig­de (win­ter-) ge­was­se het spe­si­fie­ke ves­ti­gings­tye. Plant so­mer­ge­was­se van Ok­to­ber tot De­sem­ber. Meer­ja­ri­ge soor­te kan ook in Fe­bru­a­rie ge­plant word mits ge­noeg re­ën val. Win­ter­ge­was­se kan van Fe­bru­a­rie tot A­pril (warm de­le) ge­plant word. Plant op dro­ë­land as re­ën­val nor­maal­weg in die ge­bied val.

■ Swak saad. Die mees­te soor­te gras­saad het ’n mi­ni­mum ver­eis­te ten op­sig­te van sui­wer­heid en ont­kie­ming. Koop die saad by ’n er­ken­de han­de­laar om ge­hal­te te ver­se­ker en d­ring aan op ’n be­wys van ge­hal­te.

■ On­ge­duld. Me­ni­ge goeie ves­ti­gings is al te vroeg uit­ge­ploeg weens die boer se on­ge­duld.

VOORBEREIDING VAN DIE SAAD­BED­DING

In­dien ’n ploeg­sool of e­ni­ge on­deur­dring­ba­re laag in die on­der­grond voor­kom, be­hoort die grond diep ge­ploeg of met ’n skeur­ploeg be­werk te word as eer­ste be­wer­king. Ge­woon­lik het san­de­ri­ge grond nie so ’n diep be­wer­king no­dig nie.

’n Ploeg­be­wer­king word soms om an­der re­des ver­eis, by­voor­beeld vir on­kruid­be­stry­ding. Die on­kruid word dan diep in­ge­werk. Dit voor­kom vin­ni­ge her­groei en me­de­din­ging. Daar­na kan die grond een tot drie keer met ’n wis­sel­gang­skot­te­leg, tand­werk­tuig (skof­fel) of kap­ploeg be­werk word om ’n fyn, on­kruid­vrye saad­bed­ding daar te stel.

Dit is eg­ter be­lang­rik om te ont­hou dat e­ni­ge be­wer­king ’n los saad­bed­ding tot ge­volg het, wat pro­ble­me met ont­kie­ming kan s­kep. ’n Rol­be­wer­king, be­sproei­ing of ’n har­de re­ën­bui (op die reg­te tyd) sal help om die saad­bed­ding te kon­so­li­deer. ’n Re­ën­bui is nie al­tyd moont­lik nie en daar­om kan ’n rol­ler ge­bruik word. Om die saad­bed­ding net voor plant­tyd te rol en ook net daar­na, word bui­ten­dien aan­be­veel so­dat die gras­saad goed kan ves­tig.

Waar kweek­gras na­tuur­lik voor­kom, moet liefs net tand­werk­tuie ge­bruik word, want skaar­ploeë her­ves­tig die kweek. Die voorbereiding van die saad­bed­ding moet dan oor ’n lan­ger pe­ri­o­de strek (van die eer­ste re­ën in die sei­soen tot ein­de Ja­nu­a­rie). Dit is om al­le “hard­nek­ki­ge” gras­se, soos kweek en fyn­saad­gras, deur her­haal­de be­wer­king en be­spui­ting met Roun­dup (reg.no. L7769, Wet 36 van 1947) dood te maak en dan nu­we wei­ding in Fe­bru­a­rie te ves­tig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.