KUNS IN KORT/ ART IN BRIEF

Mossel Bay Advertiser - - Arts & Entertainment -

MOVIES AT THE MONROE

The Monroe T­he­a­t­re pre­sents The Let­ters, a dra­ma that ex­plo­res the li­fe of Mot­her Te­re­sa through let­ters she wro­te to her long­ti­me friend and spi­ri­tu­al ad­vi­ser, Fat­her Ce­les­te van Ex­em, o­ver a ne­ar­ly 50-y­e­ar pe­ri­od. T­his cap­ti­va­ting mo­vie will be screen­ed on T­hurs­day, 15

Sep­tem­ber at 18:30. For a u­ni­que mo­vie ex­pe­rien­ce at Mos­sel Bay’s on­ly mo­vie hou­se, con­tact Jo­an (082 415 9588). OPPIESTOEP-PRODUKSIE BY BEESLOOP

As deel van die Bees­loop­pro­gram, sal die Oppiestoep- produksie met An­dries Ver­meu­len en Piet­man Gel­den­huys op Vry­dag, 15

Sep­tem­ber in die groot tent op die skool­gron­de aang­bied word. Dit be­gin om 18:30 vir 19:00. Kaar­tjies word ver­koop teen R120 per per­soon. Kon­tak 044 695 1515.

HAR­TEN­BOS HOU BEESLOOP

La­er­skool Har­ten­bos se jaar­lik­se Beesloop vind 16 Sep­tem­ber op die skool­gron­de plaas. Vir meer in­lig­ting, kon­tak 044 695 1515.

ACVV KE­NA­NI HOU BA­SAAR

Ke­na­ni hou op Sa­ter­dag, 30 Sep­tem­ber om 08:00 ba­saar op hul per­seel by Alp­hastraat 7, Mos­sel­baai. Daar sal weer wa­ter­tand­lek­ker eet­goed en ver­ver­sings te koop wees. Goeie twee­de­hand­se lin­ne en kle­re word teen wins­koop­pry­se ver­koop. Die groot­ste tref­fer vir die dag is die wit­o­li­fant-ver­ko­ping. Vir na­vrae, kon­tak die kan­toor (044 690 3204 of 044 690 3794). SUPPORT LEOLAN’S AN­NU­AL BALL

The Leolan A­ca­de­my for child­ren with spe­ci­al le­ar­ning needs is hos­ting its an­nu­al fun­drai­ser. T­his gla­mo­rous, glit­zy e­vent, the­med Ca­si­no Roy­a­le, will ta­ke pla­ce on 18 No­vem­ber at the Di­az Ho­tel. Tic­kets are R450 per per­son.

To book or en­qui­re, con­tact Yo­lan­di Bo­tha (044 690 4785) or see www.leolan. co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.