Groot Brak ge­meen­skaps­fo­rum die ‘toe­koms vir wa­re ont­wik­ke­ling’

Mossel Bay Advertiser - - Kuns & Vermaak -

Die Groot-Brak­ri­vier ge­meen­skap­ont­wik­ke­lings­fo­rum (GGOF), in sa­me­wer­king met die In­s­ti­tuut vir Ge­meen­skaps­ont­wik­ke­ling, wil graag die ge­meen­skap in die Groot-Brak­ri­vie­rom­ge­wing tot gro­ter hoog­tes help bring.

GGOF se ont­staan

Da­vid A­bra­hams werk al vir ja­re on­der die ge­meen­skap van Groot-Brak­ri­vier om ‘n ver­skil in men­se se le­wens te maak.

Hy het hulp ge­soek om die forum na die vol­gen­de vlak te neem en het daar­om vir past Er­hard du Toit ge­vra om te help. Saam het hul­le be­plan en ge­werk aan die on­staan van die Groot-Brak­ri­vier ge­meen­skap­ont­wik­ke­lings­fo­rum, wat nou ‘n vol­waar­di­ge forum met ‘n be­stuurs­ko­mi­tee is.

“Ons doel­stel­ling is om die pro­ble­me en uit­da­gings van die ge­meen­skap te help aan­spreek en werk­ba­re op­los­sings te vind, deur die on­der­steu­ning en sa­me­wer­king van die breë ge­meen­skap, so­wel as ver­skeie rol­spe­lers, or­ga­ni­sa­sies, die mu­ni­si­pa­li­teit, be­sig­he­de, re­ge­ring.

Ons dien dus dan ook as plat­form vir die ge­meen­skap­ont­wik-ke­lings­pros­se­se,” sê past Er­hard du Toit

Re­de vir forum

“Ons het die be­lan­ge, voor­uit­gang en ont­wik­ke­ling van ons ge­meen­skap­pe op die hart, en dit is die e­nig­ste re­de vir ons be­staan. Die ge­meen­skap se be­lan­ge is nie maar net nog ‘n fa­set van ons nie.

“Ons is ‘n nie-wins­ge­wen­de or­ga­ni­sa­sie met geen po­li­tie­ke af­fi­li­a­sie nie, daar­om is dit dan juis ‘van die ge­meen­skap, vir die ge­meeen­skap’.

Ons vul die ga­ping wat daar be­staan tus­sen die ge­meen­skap, po­li­ti­ci, re­ge­ring of be­sig­heid­sek­tor en bring al­mal na­der aan me­kaar.

Hoe ons ‘n ver­skil gaan maak

“Ons moet al­mal han­de vat en saam­werk om die e­ko­no­mie van Groot-Brak­ri­vier te laat groei met werk­skep­pings­pro­jek­te, uit­brei­ding van toe­ris­me deur te bou op die fon­da­sie van Groot-Brak­ri­vier se ge­skie­de­nis, sport, jeug, familie, en­tre­pe­neurs­vaar­dig­he­de, le­wens­vaar­dig­he­de, op­lei­dings­pro­gram­me en werks­win­kels aan te bied. “Al­les wat ons doen moet net een doel hê, naam­lik, ‘n ge­son­de ge­meen­skap wat ge­bou is om goeie en ge­son­de nor­me en waar­de­stel­sels.” Vir ver­de­re in­lig­ting kon­tak Du Toit (072 845 7202).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.