Moet Mos­sel­baai­ers werk­lik wa­ter s­paar?

Mossel Bay Advertiser - - Briewe | Letters -

F­lip du P­les­sis, skryf:

In ver­skeie koe­ran­te en om­send­brie­we maan die DA uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter van Mos­sel­baai, mnr Le­ven­dal, dat wa­ter ge­spaar moet word of daar sal dras­tie­se op­tre­de teen wa­ter­mis­brui­kers volg.

Die gro­ter Mos­sel­baai ge­bruik bui­te sei­soen 15 Me­ga­li­ter wa­ter per dag.

Wa­ter word uit die dam­me voor­sien. Waar­om kan die ont­sou­tings­aan­leg wat in Voor­baai nie in gbruik word om die dam­me vol te pomp en vol te hou nie. Die aan­leg het die mu­ni­si­pa­li­teit en sy be­las­ting­be­ta­lers R210 mil­joen ge­kos. Die aan­leg het ‘n ver­moë om 15 Me­ga­li­ter ont­sou­te wa­ter per dag te le­wer. Daar­be­ne­wens is daar drie boor­ga­te wat 1.5 Me­ga­li­ter wa­ter per dag le­wer.

‘n Der­de (?) van die ont­sou­ting­aan­leg be­hoort aan Pe­troSA en die tru-os­mo­se wat by die ri­ool aan­leg ge­bruik word vir wa­ter­sui­we­ring, voor­sien vyf me­ga­li­ter per dag, wat aan Pe­troSA gaan. Dit is al die voor­sorg wat die mu­ni­si­pa­li­teit ge­tref het om droog­te­tye te oor­leef.

Ek stel voor dat die ont­sou­tings­aan­leg en boor­ga­te ont­gin moet word deur Mos­sel­baai­mu­ni­si­pa­li­teit om buur­dor­pe en mu­ni­si­pa­li­tei­te met wa­ter te help. Na­tuur­lik teen ‘n prys. Die nood­ta­rie­we wat in Mos­sel­baai ge­hef word, kan geld om die wa­ter aan an­der dor­pe te voor­sien. Ook sal die ek­stra in­kom­ste tot voor­deel van die be­las­ting­be­ta­ler wees. Dit kan die mu­ni­si­pa­le hef­fings op on­der meer rom­mel­ver­wy­de­ring en -be­stuur sub­si­di­eer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.