In­sig­ge­wen­de praat­jies by jaar­ver­ga­de­ring

Mossel Bay Advertiser - - Skole | Schools -

Die Be­lan­ge­groep vir Af­tree-oor­de en Aan­ver­wan­te In­stan­sies in die SuidKaap (BAASK) hou van­jaar sy al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring op Vry­dag, 15 Sep­tem­ber, by die Ke­na­ni-diens­sen­trum in Mos­sel­baai.

BAASK wat in 2009 tot stand ge­kom het, is ‘n nie-wins­ge­wen­de or­ga­ni­sa­sie waar­by af­tree­oor­de en e­ni­ge an­der in­stel­ling in die Suid-Kaap wat by be­jaar­de­sorg be­trok­ke is, soos ver­sor­gings­oor­de of ou­e­te­hui­se, vry­wil­lig kan aan­sluit.

Hier­die or­ga­ni­sa­sie se hoof­doel is om die be­lan­ge van die in­wo­ners van sul­ke in­stel­lings te be­har­tig en te be­skerm. BAASK be­y­wer hom in die be­son­der daar­voor om die le­wens­ge­hal­te en wel­vaart van die in­wo­ners so­wel as die per­so­neel daar­aan ver­bon­de te be­vor­der.

S­pre­kers

Ty­dens BAASK se al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring van­jaar sal twee ge­leent­heid­spre­kers op­tree. Da­nie Ac­ker van die plaas­li­ke pro­ku­reurs­fir­ma Rauch Ger­ten­bach sal die af­ge­vaar­dig­des toe­spreek oor die wet­li­ke as­pek­te om­trent ver­ou­de­ring en fo­kus op die regs­pro­ble­me en reg­te van die be­jaar­de. Han­nes Bar­nard van APROLASA (Ar­beid Pro La­bour SA Gar­den Rou­te) sal op sy beurt in­lig­ting ver­skaf in ver­band met die mi­ni­mum­loon be­taal­baar aan werk­ne­mers en wat van­af Mei 2018 ge­ïm­pli­men­teer moet word.

Voor die tot­stand­ko­ming van BAASK was daar feit­lik geen kom­mu­ni­ka­sie tus­sen in­stan­sies ge­moeid met be­jaar­de­sorg nie en is hul­le in af­son­der­li­ke kom­par­te­men­te be­dryf. Tans is daar meer as twin­tig in­stel­lings ge­moeid met be­jaar­de­sorg in die Suid-Kaap en hoof­saak­lik ge­leë in Har­ten­bos, Mos­sel­baai, S­til­baai, Ge­or­ge en Oudts­hoorn wat ge­af­fi­li­eer is by BAASK. Die in­ter­ak­sie tus­sen die le­de van BAASK het oor die af­ge­lo­pe aan­tal ja­re van groot waar­de blyk te wees.

Die jaar­lik­se af­fi­li­a­sie­fooi be­loop slegs R250. In­stan­sies wat daar­in sou be­lang­stel om by BAASK aan te sluit of as waar­ne­mers die al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring wil by­woon, kan in ver­bin­ding tree met Ro­le­ne van der West­hui­zen van die Ge­ne­va­fon­tein-af­tree­oord in Ge­or­ge (044 871 2429 of per e-pos by ro­le­ne@grv.co.za) of Bets Wil­kon­son van die Ca­ves-af­tree­oord in Oudts­hoorn (044 272 0883 of per e-pos by ad­min@the­ca­ves.co.za).

BAASK be­y­wer hom in die be­son­der daar­voor om die le­wens­ge­hal­te en wel­vaart van die in­wo­ners so­wel as die per­so­neel daar­aan ver­bon­de te be­vor­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.