Gi­li­o­mee ge­sels oor S­koor-on­der­soek

Mossel Bay Advertiser - - News - Nic­key le Roux

Mos­sel­baai se mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, Adv T­hys Gi­li­o­mee is on­langs deur die pro­vin­si­a­le par­le­ment se Staan­de Ko­mi­tee oor O­pen­ba­re Re­ke­nin­ge (S­koor) ge­nooi om ‘n ou­dit­ver­slag oor die Wes-Kaap­se Dran­k­o­wer­heid (WKDO), waar­van hy voor­heen die hoof uit­voe­ren­de be­amp­te was, toe te lig.

Hy het o­pen­har­tig die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser se vrae oor hier­die be­soek be­ant­woord.

Waar­om het u S­koor on­langs be­soek?

S­koor het my ge­nooi om ‘n fo­ren­sie­se ou­dit­ver­slag na be­weer­de on­re­ël­ma­ti­ge uit­ga­wes, aan­ge­gaan deur die Wes-Kaap­se Dran­k­o­wer­heid (WKDO) in die ter­myn toe ek die hoof uit­voe­ren­de be­amp­te daar­van was, te be­spreek. Ek het na ver­soe­ke dié ver­slag wel ont­vang.

‘n Kaap­stad­se dag­blad, The Ca­pe Ti­mes het op 19 A­pril oor die ou­dit­ver­slag be­rig. Hoe­wel die ver­slag­ge­wer my des­tyds om kom­men­taar ge­na­der het voor die be­rig ver­skyn het, kon ek my nie daar­oor uit­laat nie om­dat ek toe nog nie ver­troud was met die in­houd van die ver­slag nie. Ek het wel toe on­der­neem om kom­men­taar te le­wer ná ek die ver­slag ont­vang het.

Kan u nou kom­men­taar le­wer?

Die be­trok­ke ver­slag is deur die ou­di­teurs­fir­ma, Si­z­weNt­sa­lu­beGo­bo­do (SNG) op­ge­stel, die­self­de ou­dit­fir­ma wat hul­le tot diens van Oak­bay en die Gup­tas ge­stel het toe die mees­te an­der ou­dit­fir­mas die Gup­tas die rug ge­keer het. SNG se kli­ën­te sluit on­der meer Oak­bay, die Gup­tas, en die Wes-Kaap­se Dran­k­o­wer­heid-be­heer­raad in.

Die ver­slag gaan e­ko­no­mies met die fei­te om. Daar word selfs nie in die ver­slag na die ter­saak­li­ke en ge­no­tu­leer­de be­slui­te van die WKDO-be­heer­raad ver­wys nie. Daar­teen­oor, maak fou­tie­we af­lei­dings ‘n ro­ja­le by­drae tot die ver­slag.

Ek wil nie op al die be­son­der­he­de van die ver­slag in­gaan nie, maar kan meld dat die on­der­soe­kers nie be­sef het dat die WKDO ‘n o­pen­ba­re en­ti­teit, en nie ‘n staats­de­par­te­ment ent of S­ke­du­le 9 in­stel­ling, is nie. Die ver­slag ver­wys wys dus na on­toe­pas­li­ke wet­ge­wing en ti­tels wa­tat nie be­staan het, of kan be­staan nie.

S­kets die ag­ter­grond

Ek het se­dert­dien toe­gang ge­kry tot die ou­di­teu­ru­di­teur­ge­ne­raal (OG) se in­lig­ting aan S­koor. Die OG het ge­rap­por­teer dat goe­de­re en diens­te met et ‘n waar­de van R500 000+ aan­ge­koop is son­der er dat ‘n kom­pe­te­ren­de ten­der­pro­ses ge­volg is. s. Die OG het dus be­weer­de on­re­ël­ma­ti­ge uit­ga­we­ses uit­ge­wys aan­ge­sien, na sy me­ning, van die wet­li­ke as­pek­te van toe­pas­sing op o­pen­ba­re re voor­sie­nings­ka­naal­be­stuur nie na­ge­kom is nie.

Dit is jam­mer dat die WKDO nie die do­ku­men­tê­re be­wys aan die OG voor­ge­lê het, en of die OG nie in­ge­lig het dat die spe­si­fie­ke aan­ko­pe ge­doen is in ter­me van ‘n kom­mer­si­ë­le kon­trak nie, en dat voor­sie­nings­ka­naal­be­stuur­ver­eis­tes ge­volg­lik nie van toe­pas­sing was nie. SNG het on­ge­luk­kig voort­ge­bou op die ver­keer­de e aan­na­mes. SNG se ver­slag ver­wys nie na die re­le­van­te no­tu­les nie en ver­wys ook nie na die ad­vies wat ek voor die tran­sak­sie in­ge­win het nie.

Wat het ty­dens u be­soek aan S­koor ge­beur?

My af­spraak was vir 16:00 ge­ske­du­leer. Om 16:15 en in my af­we­sig­heid het S­koor die OG in­ge­roep. Daar­na, on­ge­veer 16:30, is die oor­sig­de­par­te­ment en hui­di­ge WKDO-be­stuur in­ge­roep. Ek is on­ge­veer 17:00 in­ge­roep.

S­koor het my in­ge­lig dat hul­le op die dag in­ge­lig is dat ‘n ver­de­re on­der­soek ge­las is. Hul­le wou dus nie die SNG-ver­slag be­spreek nie.

Hul­le het ver­sko­ning aan­ge­bied en ge­sê dat hul­le deur die voor­blad­be­rig in die Ca­pe Ti­mes mis­lei is. Hoe­wel ek aan­ge­dring het om wel oor die SNG­ver­slag te ge­sels, wou S­koor nie.

Wat ge­beur nou?

Ek meen die WKDO-be­heer­raad se op­drag aan SNG tot vrug­te­lo­se uit­ga­we ge­lei het. Nie net kon dié ver­spil­de uit­ga­we voor­kom ge­wees het nie, maar die ver­slag - in ag ge­no­me die hoe­veel­heid fou­te - moes nooit aan­vaar ge­wees het nie.

S­koor be­hoort myns in­siens vrae te vra oor die nood­saak­lik­heid vir die ver­slag, as­ook die keu­se van SNG as diens­ver­skaf­fer. Ek het self nie ‘n ver­haals­reg vir my ver­kwis­te uit­ga­wes of tyd nie.

Ek wag nou vir die - ho­pe­lik baie be­ter en re­le­van­te - ver­slag. Ek sien uit om daar­op te re­a­geer.

Fo­to: Nic­key le Roux

“Ek sien uit daar­na om op ‘n meer vol­le­di­ge, re­le­van­te ver­slag te re­a­geer,” sê adv Gi­li­o­mee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.