On­dank­ba­re werk na ure ge­doen

Mossel Bay Advertiser - - News - Nic­key le Roux

Kort na 'n ri­ool­stor­tings­voor­val by Blue Wa­ters op Woens­dag, 4 Ok­to­ber, het die­self­de ri­ool­lyn ver­le­de Vry­dag weer mu­ni­si­pa­le wer­kers tot laat­nag laat swoeg om rom­mel, wat waar­skyn­lik op­set­lik in die ri­ool­lyn ge­stort is, te ver­wy­der.

Die oor­saak van Vry­dag se ver­stop­ping was 'n e­nor­me klip van on­ge­veer 'n half­me­ter in deur­snee wat 'n kort dis­tan­sie van die ri­ool­put uit­ge­haal is. Dit wek die in­druk dat die klip op­set­lik by dié be­trok­ke ri­ool­put in die ri­ool­pyp­lyn be­lang het.

On­danks die on­dank­ba­re werk, het so­wat 12 mu­ni­si­pa­le per­so­neel ge­spook om rom­mel, wat on­der meer klip­pe gro­ter as bak­ste­ne, kom­buis­wa­re, plas­tiek­sak­ke en heel­wat an­der ma­te­ri­aal uit die pyp te ver­wy­der.

On­ge­ag die oor­tyd­werk op 'n Vry­dag­aand en die on­wel­rie­ken­de aard daar­van, het die per­so­neel die werk glim­lag­gend en in 'n goeie gees han­teer.

Toe die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser om­streeks 19:00 op die to­neel kom, was Mos­sel­baai se mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, adv T­hys Gi­li­o­mee, reeds ge­rui­me tyd op die to­neel om sy per­so­neel te on­der­steun on­danks die feit dat hy met amp­te­li­ke ver­lof was.

Roe­ti­ne-on­der­soek

Die ver­stop­ping is Vry­dag ty­dens 'n roe­ti­ne­on­der­soek deur per­so­neel op­ge­merk, wat on­mid­del­lik stap­pe ge­neem het om dit op te klaar. 'n Kon­trak­teur het ma­sjie­ne­rie be­skik­baar ge­stel waar­mee wa­ter on­der hoë druk tus­sen twee ri­ool­put­te in die pyp­lei­ding ge­bruik is om die ver­stop­ping te ont­se­tel. Per­so­neel moes fi­sies met gra­we die vul­lis uit­gra­we en em­mer­vrag­te vol daar­van uit die pyp ver­wy­der. 'n Brand­weer­wa is in­ge­span om die no­di­ge wa­ter vir die ho­ë­druk­spuit te voor­sien.

By die een ri­ool­put was ho­pe ri­ool­slyk en ge­mors op­merk­lik wat vroe­ër weens die ver­stop­ping uit die ri­ool­put oor­stroom het. Hier­van, as­ook van die on­ver­werk­te ri­ool­wa­ter het in 'n storm­wa­ter­sloot, wat in die see uit­mond, be­land. Die mu­ni­si­pa­li­teit het on­mid­del­lik met kalk en bio-af­breek­ba­re ont­smet­mid­dels die wa­ter­sloot en strand voor­ko­mend be­han­del en het Sa­ter­dag, 7 Ok­to­ber ver­de­re af­vloei ge­mo­ni­tor en be­han­del.

Ver­al pro­ble­ma­ties was ge­bruik­te ou­ti­pe skeer­mes­lem­me­tjies wat in die vul­lis op­ge­merk is en wat die skoon­maak­werk vir die per­so­neel le­wens­ge­vaal­ik maak.

Be­roep op ge­meen­skap

"Dis kom­mer­wek­kend dat die ri­ool­lyn, wat ri­ool van­af Mos­sel­baai-dorp, JCC, as­ook Uit­brei­dings 26 en 8 na pomp­sta­sies stroom­af ge­lei so ge­reeld ver­stop. 'n Be­roep word op die ge­meen­skap ge­doen om toe te sien dat vas­te af­val soos klip­pe, plas­tiek, lap en an­der rom­mel nie in die ri­ool­pyp­lei­ding be­land nie," maan adv Gi­li­o­mee.

Vry­dag se voor­val volg op 'n ver­stop­ping om om­streeks 09:30 op Woens­dag­og­gend, 4 Ok­to­ber toe die mu­ni­si­pa­li­teit by die­self­de a­rea ook 'n ver­stop­ping in die pyp­lei­ding moes ver­wy­der en die a­rea moes ont­smet. Van­te­vo­re het de­le van 'n ga­ring­boom in die­self­de om­ge­wing die ri­ool­pyp­lyn ver­stop. Boon­op ver­oor­saak al­ler­lei rom­mel, on­der meer win­kel­trol­lies en mo­tor­bui­te­ban­de dat die oop storm­wa­ter­sloot daar na­by ook ge­reeld skoon­ge­maak moet word om ver­stop­pings te voor­kom.

Fo­to's: Nic­key le Roux

Mu­ni­si­pa­le per­so­neel en kon­trak­teurs werk on­ver­poos op Vry­dag­aand, 6 Ok­to­ber om ‘n ver­stop­ping in die ri­ool­net­werk by Blue Wa­ters op te klaar. Die groot­te en deur­snee van die be­trok­ke on­der­grond­se pyp waar­in die ver­stop­ping voor­ge­kom het, is soort­ge­lyk...

Die klip on­der die pik in die fo­to was ver­ant­woor­de­lik vir die ver­stop­ping in die ri­ool­pyp­lei­ding.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.