Boer se ver­meen­de moor­de­naar in hof

Mossel Bay Advertiser - - Front Page - Lou­i­se Kar­sten

Die per­so­ne wat by die on­der­soek ter plaat­se op die plaas Ou­te­ni­qua­bosch be­trok­ke was is voor van links: die on­der­soek­be­amp­te in die saak, ao Richard van Eyk, da­ta-a­na­lis, ao An­na van Niekerk, staats­aan­kla­er Chris­t­hé­nus van der Vi­j­ver, reg­ter Ro­bert Hen­ney, adv Ha­rold Da­vids en heel voor, die Tol­mans se huis­hulp, Fran­sie­na Sny­man. Die be­skul­dig­de loop ag­ter reg­ter Hen­ney.

‘n On­der­soek ter plaat­se is Woens­dag, 11 Ok­to­ber op die plaas Ou­te­ni­qua­bosch ge­hou waar die ei­e­naar van die plaas, F­red­die Tol­man (54) in die vroeë og­gend­u­re van 17 De­sem­ber 2014 deur ses mans voor­ge­lê en dood­ge­skiet is. Die e­nig­ste van die ses mans wat se­dert­dien in ver­band met die moord op Tol­man in heg­te­nis ge­neem is, Lam­la­ni Booi (34) het Woens­dag reg­ter Ro­bert Hen­ney, die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag en sy ver­de­di­ging­span na die plaas Ou­te­ni­qua­bosch na­by Har­ten­bos, ver­ge­sel.

Die ver­hoor in die rond­gaan­de hoog­ge­regs­hof op Mos­sel­baai het op Maan­dag, 9 Ok­to­ber be­gin. Die staat het Tol­man se vrou, Ma­ri­a­na as hul eer­ste ge­tuie ge­roep. Ma­ri­a­na het aan die hof ge­sê dat sy op die og­gend van haar man se dood met gods­diens be­sig was toe sy om on­ge­veer 06:15 ge­weer­sko­te ge­hoor het. Kort daar­na het ‘n huis­wer­ker van die Tol­mans, Fran­sie­na Sny­man (48) by die plaas­huis in­ge­storm en vir Ma­ri­a­na ge­sê: “Me­vrou, daar is mans wat me­neer (Tol­man) jaag met guns.”

Tol­man is langs die R328-pad (Har­ten­bos-Oudts­hoorn­pad) wat dus­kant die plaas is, dood in sy bak­kie aan­ge­tref. Hy het twee skiet­won­de ge­had. Nie sy beur­sie of sel­foon is ge­steel nie. Sny­man, die staat se t­wee­de ge­tuie het aan reg­ter Hen­ney ge­sê, op die og­gend van die moord het ‘n taxi haar langs die R328-pad af­ge­laai. Sny­man het met die grond­pad in die rig­ting van die plaas­huis ge­stap toe Tol­man in sy wit bak­kie aan­ge­ry kom. “Ek het hom ge­groet maar hy het nie te­rug­ge­groet nie. Hy het vin­nig ver­by my ge­ry in die rig­ting van die teer­pad.” Vol­gens Sny­man het daar se­kon­des la­ter min­stens ses mans ver­by haar ge­hard­loop, in die rig­ting van Tol­man se bak­kie.

“Een van hul­le het ‘n gun in sy hand ge­had.” Die ver­dag­tes het van die mis­daad­to­neel na die R328-pad ge­vlug, waar hul­le ‘n voer­tuig met twee in­sit­ten­des ge­stop het. Die be­stuur­der van die voer­tuig het in die ver­hoor ge­tuig dat die ver­dag­tes hom en sy pas­sa­sier uit die voer­tuig ge­dwing en die voer­tuig ge­kaap het. Ty­dens die on­der­soek ter plaat­se het Sny­man aan reg­ter Hen­ney se­ke­re uit­wy­sings op die grond­pad ge­maak.

Sel­foon­re­kords be­dui­dend­dend

‘n Po­li­sie­be­amp­te van Wor­ces­ter, ster, op­ge­lei in die fo­ren­sie­se a­na­li­se e van sel­foon­re­kords, ao An­na van Niekerk e­kerk het kort voor die on­der­soek ter plaat­se ge­tuig dat ‘n MTN-sel­foon­to­ring na­by die Tol­mans se plaas­huis, ‘n sel­foon­foon wat na be­we­ring aan Booi be­hoort,oort, in die sel­foon­to­ring se ge­o­gra­fie­se ese op­vangs­ge­bied ge­re­gis­treer het. t.

Vol­gens da­ta van­af die ba­sis­sta­sie ta­sie is op­roe­pe na én van Booi se foon, van­af 04:47 tot 06:31 in die e om­ge­wing van waar die moor­den ka­ping plaas­ge­vind het, t, ge­maak. Vol­gens in­lig­ting lig­ting ver­kry van an­der er ba­sis­sta­sies inn die rig­ting van an K­wa­Non­qa­ba,b was die foon ge­du­ren­de ‘n tyd­perk van ne­ge mi­nu­te na­dat die voer­tuig ge­kaap is, in die ge­o­gra­fie­se ge­bie­de ge­bruik. Die ge­kaap­te voer­tuig is la­ter deur po­li­sie in K­wa­Non­qa­ba op­ge­spoor waar dit ver­la­te langs die pad ge­staan het. Van Niekerk het ge­tuig dat die foon van­af 07:04 op die be­trok­ke og­gend geen ver­de­re ak­ti­wi­teit ge­toon het nie waar­na die sim­kaart wat vroe­ër deur die ba­sis­sta­sies ge­re­gis­treer is, in die om­ge­wing van K­wa­Non­qa­ba in ‘n nu­we foon ge­plaas is. “Hy het dus van hand­stuk­ke (sel­fo­ne) ver­wis­sel.” Van Niekerk het aan reg­ter Hen­ney ge­sê dat die sel­foon dui­de­lik deur mid­del van die sel­foon­sta­sies se re­kords na­by die skiet­to­neel ge­plaas word. “Die re­kords wys ‘n lo­gie­se pa­troon.” Op ‘n vraag van staats­aan­kla­er Chris­t­hé­nus van der Vi­j­ver of die moord en die ka­ping by die sel­foon­re­kords in­pas, het Van Niekerk “ja” ge­ant­woord.

Die saak duur van­af 23 Ok­to­ber tot 27 Ok­to­ber voort.

Fo­to’s: Cor­nel­le Car­stens

Fo­to: Cor­nel­le Car­stens

Reg­ter Ro­bert Hen­ney

S­taat­aan­kla­er, adv Chris­té­nus van der Vi­j­ver.

Die ad­vo­kaat vir die ver­de­di­ging, Ha­rold Da­vids.

Die ver­dag­te, Lam­la­ni Booi.

Ma­ri­a­na en F­red­die Tol­man

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.