DBV neem weer skut oor

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - MYRON RABINOWITZ en LIEZL VAN NIE­KERK

Die die­re­be­sker­mings­ver­e­ni­ging (DBV) sal na­dat hul­le vier jaar ge­le­de ont­trek het, weer die be­stuur van die mu­ni­si­pa­le skut op Oudts­hoorn oor­neem.

F­rie­da Jan­se van Rens­burg, be­stuur­der van Tuin­roe­te DBV, het die aan­kon­di­ging die af­ge­lo­pe na­week by hul al­ge­me­ne jaarvergadering in Ge­or­ge ge­maak.

Vol­gens haar het die DBV ver­le­de Woens­dag ty­dens ‘n ver­ga­de­ring by die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit ge­hoor dat die ten­der om die skut te be­stuur aan hul­le toe­ge­staan is.

“Die Oudts­hoorn DBV het in A­pril 2013 ge­sluit. Die Tuin­roe­te DBV wou op daar­die sta­di­um in­spring om te help, maar die mu­ni­si­pa­li­teit het ge­sê hul­le sal self die skut be­stuur. Dit het tot ge­volg ge­had dat drie lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­sies wat hul­le oor die­re ont­ferm, moes help by die skut,” het sy ver­dui­de­lik.

Vol­gens haar is sy weer in A­pril ver­le­de jaar deur die mu­ni­si­pa­li­teit ge­ska­kel en ge­vra of die DBV be­reid sal wees om weer die skut te be­stuur.

“Daar was on­der­han­de­lin­ge tus­sen ons en die mu­ni­si­pa­li­teit. Die mu­ni­si­pa­li­teit het dit ge­ad­ver­teer en ons het dit toe ge­kry.”

Jan­se van Rens­burg het die week aan die Oudts­hoorn Cou­rant ge­sê hul oor­na­me be­hoort op 1 Ok­to­ber te be­gin.

“So­dra die diens­ver­skaf­fings­oor­een­koms deur ons en die mu­ni­si­pa­li­teit goed­ge­keur en ge­te­ken is sal die pro­ses be­gin,” het sy ver­dui­de­lik.

Jan­se van Rens­burg sê die skut sal vir eers deur ‘n ge­kwa­li­fi­seer­de in­spek­teur van Mos­sel­baai op die been ge­bring word.

“Ons sal daar­na ‘n ge­skik­te per­soon soek en op­lei om ver­der aan te gaan.”

Vol­gens haar sal hul­le ook be­sluit oor ver­an­de­rin­ge by die skut wan­neer hul­le amp­te­lik in be­heer is.

Sy het ver­der ge­sê hul­le sal ‘n ver­ga­de­ring met die twee lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­sie, A­ni­mal Ca­re Te­am (ACT) en Oudts­hoorn Dogs in Need, be­lê so­dra hul­le die oor­een­koms met die mu­ni­si­pa­li­teit ge­te­ken het.

Met ver­wy­sing na na­vrae van die ge­meen­skap oor die DBV se be­leid oor die uit­sit van die­re, het Jan­se van Rens­burg ge­sê dat troe­tel­die­re bin­ne se­we dae deur die ei­e­naar ge­ëis moet word.

“Dit be­te­ken in­dien die ei­e­naar nie die dier bin­ne 7 dae eis nie sal die dier ge-e­va­lu­eer word en vir aan­ne­ming be­skik­baar sal wees. Die skut­pe­ri­o­de vir boer­de­ry die­re is 21 dae, waar­na, in­dien die ei­e­naar hul­le nie op­eis nie, hul na die a­bat­toir ge­neem sal word. Daar be­staan wel die moont­lik­heid van aan­ne­ming soos by per­de. Die DBV doen baie moei­te om aan­ne­mings te be­vor­der – ook bui­te ons a­rea - so­lank die men­se aan DBV ver­eis­tes vol­doen. Die die­re wat tans in die skut oor­bly sal ge-e­va­lu­eer word vir aan­ne­ming. Ons het al voor­heen van die Oudts­hoorn skut se die­re in Ge­or­ge in­ge­neem wat aan­ge­neem is.”

Hui­di­ge die­re or­ga­ni­sa­sies

Die Oudts­hoorn Cou­rant het die week ook met die voor­sit­ters van die on­der­skeie or­ga­ni­sa­sies ge­praat om te hoor wat hul­le ge­voel is oor die oor­na­me van die DBV by die skut.

Col­leen S­mith, voor­sit­ter van Oudts­hoorn Dogs in Need, sê hul­le is op­ge­won­de om met die DBV saam te werk.

“Die oor­na­me be­te­ken dat daar ‘n struk­tuur by die skut gaan wees. Dit be­te­ken ook dat daar amp­te­li­ke in­spek­teurs gaan wees wat or­don­nan­sies kan af­dwing en boe­tes uit­skryf. Ons is ook van plan om as DBV-vry­wil­li­gers te werk. Dit be­te­ken eg­ter nie dat ons lief­da­dig­heids­werk gaan op­hou nie. Die DBV gaan die on­der­steu­ning van die ge­meen­skap net so no­dig hê soos wat ons dit ge­had het. Daar sal steeds fond­se in­ge­sa­mel moet word, want net soos ons, maak die DBV nie wins ons. Ons wil dus graag hê dat die ge­meen­skap steeds hul on­der­steu­ning moet gee want dit gaan nog­steeds oor die die­re,” het sy ge­sê.

Vol­gens haar het hul­le in die af­ge­lo­pe twee jaar ge­wel­di­ge moei­te by die skut ge­doen en hul­le hoop dat van die struk­tu­re wat hul­le daar aan­ge­bring het so sal kan bly.

“Ons het hard­loop­gan­ge vir die hon­de ge­maak so­dat hul­le nie heel­dag in die hok hoef te sit nie. Ons vry­wil­li­gers werk let­ter­lik el­ke dag met die die­re so­dat die die­re wat sku en bang is aan men­se ge­woond kan maak en dan ‘n be­ter kans het om aan­ge­neem te word.

“Dit is sul­ke ti­pe goed wat ons as vry­wil­li­gers hoop om mee voort te gaan as die DBV kom oor­neem.”

Va­nes­sa En­gel­brecht, voor­sit­ter van ACT, sê dat hul­le ewe po­si­tief is oor die oor­na­me.

“Met hul­le kun­dig­heid en struk­tu­re sal die be­stuur by die skut net kan ver­be­ter,” het sy ge­sê.

Wat ACT se werk in die ge­meen­skap aan­be­tref, het sy ge­sê hul­le sal met die DBV ver­ga­der om te ver­se­ker hul werk stem met die struk­tu­re van die DBV oor­een.

“Ons sal steeds voort­gaan met die mo­bie­le kli­niek en die ste­ri­li­se­ring. Ons gaan steeds ons rond­tes in die ge­meen­skap doen en ons bes pro­beer om men­se te help soos ons voor­heen het, ons wil net se­ker maak ons doen dit vol­gens die DBV se struk­tu­re,” het sy ge­sê.

Fo­to: Liezl van Nie­kerk

Die die­re­skut wat die af­ge­lo­pe vier jaar on­der moei­li­ke om­stan­dig­he­de deur vry­wil­li­gers oop­ge­hou is word van­af Ok­to­ber deur die Tuin­roe­te DBV oor­ge­neem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.