Half­mil­joen vir boe­re in­ge­sa­mel

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - TISHA S­TEYN

Die groot­se po­ging van die He­rold-land­bou­ver­e­ni­ging om geld in te sa­mel vir boe­re wat ly on­der die voort­sle­pen­de droog­te, het ‘n be­drag van by­kans ‘n half­mil­joen rand in­ge­sa­mel. ‘n Di­nee is ver­le­de Don­der­dag­aand by Op­pie Plaas Ve­nue in Wa­boom­s­kraal aan­ge­bied waar 26 ta­fels teen R10 000 elk bin­ne ‘n paar we­ke uit­ver­koop was. Se­dert die lot van die boe­re be­kend ge­maak is, het die bor­ge en sken­kings in­ge­stroom.

Geld wat in­ge­sa­mel word, sal ge­bruik word om voer, wat el­ders in die land ge­skenk word, na He­rold te ver­voer. Die land­bou­ver­e­ni­ging be­taal 60% van die kos­te, en die in­di­vi­du­e­le boe­re die res van die kos­te.

Nog voor die di­nee Don­der­dag­aand be­gin het, het gholf­spe­ler Lou­is Oost­hui­zen, Vi­r­bac en RuVa­sa elk R15 000 of meer ge­skenk. “Ver­de­re sken­kings stroom steeds in,” sê Wee­ber Tru­ter, wat met die hulp van die ver­e­ni­ging se ko­mi­tee die no­di­ge re­ë­lings ge­tref het om boe­re in die be­die­nings­ge­bied van A­gri He­rold Boe­re­ver­e­ni­ging te help oor­leef tot­dat re­ën uit­koms bring.

Hier­die red­dings­po­ging het be­gin toe Tru­ter be­wus ge­raak het van dui­sen­de ba­le gras wat op die plaas Wil­de Als bui­te Bloem­fon­tein ge­sny word in voor­be­rei­ding vir die saam­trek van Angus Bu­chan vroe­ër van­jaar. Die plaas be­hoort aan die voor­ma­li­ge S­pring­bok-rug­by­spe­ler, Ol­lie le Roux.

Tot op he­de het Le Roux reeds meer as 2 000 ba­le gras aan He­rold-boe­re ge­skenk en an­der sken­kers het in­tus­sen ook na vo­re ge­kom.

Le Roux was een van die spre­kers ty­dens Don­der­dag­aand se di­nee en het sy ge­loofs­ge­tui­e­nis ge­le­wer om die boe­re te be­moe­dig in hier­die tyd van wa­ter­nood.

Nog ‘n rug­by­spe­ler, die 27-ja­ri­ge CJ S­tan­der, van ‘n plaas bui­te Ge­or­ge, wat tans vir die B­rit­seen Ier­se Leeus rug­by speel, het in sy bood­skap aan ver­al die jong boe­re ge­sê hul­le moet op God ver­trou.

Die hoof­spre­ker van die aand was Om­ri van Zyl, uit­voe­ren­de be­stuur­der van A­gri SA, wat ook ‘n bood­skap van hoop ge­bring het. “Jul­le in­spi­reer my. Jul­le is nou in die vuur, maar jul­le moet fo­kus. Ons gaan saam hier deur kom. Jul­le is in die reg­te be­dryf: mil­jar­de men­se in A­fri­ka moet eet, en Suid-A­fri­ka is die e­nig­ste land in Sub-Sa­ha­ra A­fri­ka wat voed­sel­se­ker­heid het.”

Die vol­gen­de bor­ge het die aand moont­lik ge­maak:

De­on en De­an Bar­nard, ei­e­naars van Op­pie Plaas Ve­nue, Klein Ka­roo Toyo­ta, A­gri-SA, A­gri Wes-Kaap, An­ton le Roux Ver­voer, SSK, A­griLand, GWK, BKB, Ab­sa, Wes­bank, FNB, Stan­dard Bank, Klein Ka­roo Saad­be­mar­king, Klein Ka­roo A­gri, Group E­di­tors, San­lam Pri­va­te Be­leg­gings, De Heus, Mo­hair, RuVa­sa, Son­qua Con­sulting, Wil­der­ness Ho­tel, Bay­er, Ge­or­ge Mu­ni­si­pa­li­teit, In­te­liGro, PSG We­alth, Fa­nus Tru­ter en Moo­re S­te­phens, RCL Foods, Ir­ri­kor, A­gri­co, Sa­fa­ri, A­fri­vet, Roel­cor, Ty­res&T­re­ads, E­lec­tri­cal Pro, Van Rens­burg Foods, Van Lo­ve­r­en Vi­ney­ards, Ca­val­li, San­lam Blue S­tar Fyn­bos We­alth, An­na-Ma­rie Col­ling van Wor­ces­ter, Wil­low Creek van die Nuy, Ro­hann en Mar­li­se S­teen­e­kamp, Wou­ter Lut­ske Ma­ke­laars BK / Dis­co­ve­ry, Ge­or­ge Mul­ler, Wil­ge­wan­del, Vi­r­bec, Moov, O­li­vier en Ver­meu­len Be­graf­nis­diens­te, SABHF B­re­we­ry, JD Im­ple­men­te, Tie­nie Hal­gryn, Jan­nie Mey­er, Jo­han Brooks, Cof­fee Be­an, Eon Coet­zee, Ko­bie Fou­rie, Lood, SFM, Rei­nier Ziets­man en Jan Eras­mus.

Vir meer be­son­der­he­de oor Help He­rold Boe­re in Nood, be­soek die web­blad by www.fa­ce­book. com/Help He­rold Boe­re In Nood of kon­tak Pa­trys Eras­mus by 044 888 1624 of pe­ras­mus@ ta­gri.co.za

Foto: Tisha Steyn

Wee­ber Tru­ter (He­rold-land­bou­ver­e­ni­ging) Om­ri van Zyl (uit­voe­ren­de be­stuur­der van A­gri SA), CJ S­tan­der (wat tans vir die B­rit­se- en Ier­se leeus rug­by speel), Ol­lie le Roux (voor­ma­li­ge S­pring­bok) en Chris­toph S­try­dom (He­rold-land­bou­ver­e­ni­ging) ty­dens...

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.