Chris­to Ver­maak spor­t­joer­na­lis van die jaar

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - CHRIS­TO VER­MAAK

Dit is dui­de­lik ge­maak aan die die Wes-Kaap­se pro­vin­si­a­le par­le­men­tê­re toe­ris­me oor­sig­ko­mi­tee dat Oudts­hoorn ‘n toe­ris­me­dorp is en af­hank­lik is van sport­toe­ris­me as e­ko­no­mie­se in­spui­ting vir die dorp.

Die be­stuur­der van die Kan­go-grot­te, Al­li­son Moos, het Dins­dag 1 Au­gus­tus aan die voor­sit­ter van die ko­mi­tee, Be­a­tri­ce N­go­bo ge­sê: “Die hoof at­trak­sie vir toe­ris­me na Oudts­hoorn, is die na­tuur­skoon met sy u­nie­ke fo­na en flo­ra.” Sy het ook die klem ge­lê op sport­ge­leent­he­de wat dui­sen­de men­se na die dorp lok.

N­go­bo het met die o­pe­ning van die ver­ga­de­ring ge­sê: “Toe­ris­me skep werk. Dit sti­mu­leer die e­ko­no­mie. Ons is hier om toe­ris­me vo­ren­toe te vat.”

Die ko­mi­tee het met raads­le­de, sa­ke­lui, men­se in die toe­ris­me­be­dryf en an­der rol­spe­lers in die raad­saal ver­ga­der.

In ‘n drie uur ver­ga­de­ring het N­go­bo men­se uit al­le sek­to­re die ge­leent­heid ge­gee om hul kom­mer, grie­we, as­ook voor­stel­le aan haar voor te lê.

Meer as 60 men­se het die ver­ga­de­ring by­ge­woon en toe­ris­me rol­spe­lers van Oudts­hoorn, Kan­na­land, Ca­litz­dorp en E­den was aan die woord.

An­der toe­ris­me lok­aas is deur Moos be­skryf as die KKNK, die Klein Ka­roo Klas­si­que en die film in­dus­trie in Oudts­hoorn. “Oudts­hoorn is ver­le­de jaar is 13 films op­ge­neem en aan die wê­reld be­mark.”

Moos het aan N­go­bo ge­sê Oudts­hoorn se toe­ris­te be­staan uit 47% Suid-A­fri­ka­nes en 53% in­ter­na­si­o­naal. “Die aan­tal toe­ris­te word be­paal deur be­soe­kers aan die Kan­go-grot­te.”

Ja­mes Vos, lid van die ko­mi­tee, het die toe­ris­me­be­dryf ge­waar­sku om nie net op die Kan­go­grot­te s­taat te maak as ‘n toe­ris­me in­kom­ste nie. “Dit moet ‘n he­le Oudts­hoorn-on­der­vin­ding wees vir toe­ris­te. Toe­ris­te moet die in­for­me­le woon­buur­te be­soek en die toe­ris­me­be­dryf moet daar ge­sti­mu­leer word.” Vos het ook ge­sê dat plaas­li­ke in­wo­ners moet op­ge­lei word as toer­gid­se om so­doen­de hul eie dorp te be­mark.

E­den-dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit se bur­ge­mees­ter, Me­mo­ry Booy­sen het aan die ko­mi­tee ge­sê dat E­den in die pro­ses van on­der­han­de­lings is om van hul ei­en­dom in Oudts­hoorn en om­ge­wing oor te dra aan die plaas­li­ke mu­ni­si­pa­li­teit, om as toe­ris­me at­trak­sies te ont­wik­kel.

Foto: Chris­to Ver­maak

Die par­le­men­tê­re ko­mi­tee luis­ter na voor­leg­gings.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.