Ge­sa­ment­li­ke net­werk­aand on­der­streep sa­me­wer­king

Oudtshoorn Courant - - NEWS - HANNES VIS­SER

Ge­son­de sa­me­wer­king tus­sen die drie groot­ste e­ko­no­mie­se rol­spe­lers in Oudts­hoorn - be­sig­heid, toe­ris­me en land­bou was Dins­dag­aand dui­de­lik ty­dens die maan­de­lik­se net­werk­aand van die Oudts­hoorn-be­sig­heids­ka­mer.

An­ders as vo­ri­ge ge­leent­he­de, waar een in­stan­sie die aand aan­bied het A­gri Klein Ka­roo, Oudts­hoor­nen De Rust-toe­ris­me en Oudts­hoorn-be­sig­heids­ka­mer saam­ge­span vir die ge­leent­heid.

Meer as 120 le­de van die on­der­skeie in­stan­sies het die aand by Sa­fa­ri Vol­struis­skou­plaas by­ge­woon. Ty­dens hul­le spreek­beur­te het die drie voor­sit­ters, Gi­de­on Ba­den­horst (be­sig­heids­ka­mer), Joey Pot­gie­ter (A­gri) en Bil­ly En­gel­brecht (toe­ris­me) af­son­der­lik ‘n ge­meen­skap­li­ke bood­skap oor­ge­dra dat sa­me­wer­king tus­sen die drie or­ga­ni­sa­sies ui­ters nood­saak­lik is vir e­ko­no­mie­se groei in die dorp. Ty­dens sy ver­wel­ko­ming het Ja­co Vor­ster, me­de-ei­e­naar van WesHan­dels­huis, ge­sê sa­ke in Oudts­hoorn moet in ‘n bre­ër kon­teks ge­sien word en die sa­me­wer­king tus­sen die drie in­stan­sies is vir hom ‘n be­wys dat die bre­ër kon­teks aan­ge­spreek word.

Gi­de­on Ba­den­horst het na die sa­me­wer­king van die mu­ni­si­pa­li­teit ver­wys as ‘n be­lang­ri­ke en po­si­tie­we kom­po­nent van die sa­ke­sek­tor in Oudts­hoorn en die bur­ge­mees­ter, Co­lan Syl­ves­ter, die spea­ker, Ju­lia le Roux en raads­le­de Jo­han Fou­rie en Ge­or­ge Ker­sop be­dank vir hul­le teen­woor­dig­heid.

Joey Pot­gie­ter het op die we­der­syd­se af­hank­lik­heid tus­sen land­bou en die sa­ke­sek­tor ge­wys. “As dit goed gaan met die land­bou, gaan dit goed met be­sig­he­de en as dit goed gaan met be­sig­he­de gaan dit goed met land­bou. Ons vul me­kaar aan.”

Bil­ly En­gel­brecht het gas­te daar­op ge­wys dat toe­ris­te en be­soe­kers se er­va­ring van Oudts­hoorn dik­wels tot be­leg­gings in die dorp kan lei.

“Be­soe­kers kom nie net vir ‘n kui­er en ver­trek dan nie. As hul­le er­va­ring po­si­tief is, is daar re­de vir hul­le om te­rug te keer en ei­en­dom hier te koop of be­sig­he­de te be­gin. Daar­om is dit be­lang­rik dat ons dorp be­mark moet word so­dat be­soe­kers ‘n po­si­tie­we beeld ont­vang.

Hy het ook be­klem­toon dat land­bou in Oudts­hoorn en toe­ris­me hand aan hand loop, want ‘n groot deel van die land­bou­sek­tor bied ook toe­ris­te er­va­rings.

Foto’s: Han­nes Visser

Ju­lia le Roux (s­pea­ker van die raad), Co­lan Syl­ves­ter (bur­ge­mees­ter) en Ge­or­ge Ker­sop (raads­lid) ty­dens Dins­dag­aand se net­werk­ge­leent­heid.

Joey Pot­gie­ter, voor­sit­ter van A­gri Klein-Ka­roo.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.