Boor­ling van Dys­sels­dorp speel eer­ste plek los

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Su­lay­man Hu­man (24), ‘n boor­ling van Dys­sels­dorp, se vin­ger­pas­sies op kla­vier­no­te het hom in 2016 ’n der­de plek in die ATKV-Mu­zi­q­kom­pe­ti­sie be­sorg, maar nou in 2017 spog hy nie net met die eer­ste plek nie, maar ook ’n prys vir die bes­te ver­tol­king van ‘n ba­rok- of klas­sie­ke werk.

Hy het Sa­ter­dag­aand die ge­hoor mee­ge­voer ge­had in die ATKV se na­si­o­na­le in­stru­men­ta­le klas­sie­ke mu­siek­kom­pe­ti­sie, Mu­ziq, in die ou­di­to­ri­um van die Hugo Lam­brechts-mu­siek­sen­trum in Pa­row.

Su­lay­man is tans be­sig met sy mees­ters­graad aan die U­ni­ver­si­teit van S­tel­len­bosch. Sy kla­vier­loop­baan het as 12-ja­ri­ge be­gin toe een van sy on­der­wy­sers ge­vra het wie mu­siek­les­se wil neem en hy sy hand op­ge­steek het.

“Ek het nie eens ge­weet hoe ’n kla­vier lyk of klink nie,” sê Su­lay­man.”

Su­lay­man het aan die be­gin el­ke dag 16:00 af­ge­sit na sy mu­siek­on­der­wy­ser toe. Daar was nie ’n kla­vier by die huis om op te oe­fen nie. Dit het eg­ter ver­an­der toe die Bar­row-fa­mi­lie­trust, die

KKNK en die ATKV saam­ge­span het om vir hom ’n kla­vier te koop.

“Toe kon ek oe­fen net wan­neer ek wou. Ek dink ek het my ge­sin mal ge­maak. Da­rem het ek nie in 7de Laan-tyd ge­oe­fen nie,” spot Su­lay­man.

Hy oe­fen el­ke dag en som­mi­ge dae tus­sen agt en tien uur per dag en droom daar­van om ’n kon­sert­pi­a­nis en ’n do­sent te word.

In­stru­men­ta­lis­te tus­sen die ou­der­dom­me van 15 en 27 kon hul­le vir Mu­ziq in­skryf.

Su­lay­man ont­vang prys­geld van R65 000 en ook ’n R8 500-prys vir die bes­te ver­tol­king van ’n ba­rok- of klas­sie­ke werk. Cameron Wil­li­ams wat die sak­so­foon speel, was twee­de en ont­vang R32 000. Cameron het ook ’n ad­di­si­o­ne­le prys van R8 500 ont­vang vir die bes­te ver­tol­king van ’n Suid-A­fri­kaan­se werk. Die vi­o­lis Jef­frey Arm­strong was der­de en ’n prys van R16 000 is aan hom toe­ge­ken.

Die an­der twee fi­na­lis­te wat saam met Su­lay­man, Cameron en Jef­frey hul staal ge­toon het, was B­ri­an Bae (kla­vier) en Jo­na­than May­er (vi­ool). Al vyf fi­na­lis­te ont­vang R10 000.

Die na­si­o­na­le A­fri­kaan­se ra­di­o­sta­sie RSG was weer van­jaar die me­di­a­ven­noot van ATKV-Mu­ziq.

Su­lay­man Hu­man

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.