Wan­neer kry Rust en Vre­de aan­dag?

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Die prag­ti­ge Rust en Vre­de wa­ter­val bui­te Oudts­hoorn waar die dorp se drink­wa­ter van­daan kom, se hek­ke is al vir am­per vyf maan­de ge­sluit. Dit na die storm wat in Maart van­jaar er­ge ska­de aan­ge­rig het. Die brug­gies is be­ska­dig, groot boom­stom­pe lê in die wa­ter en die pad is ver­spoel. Na die brand wat ver­le­de jaar in die ge­bied ont­staan het, het die “wa­ter­huis” waar die in­wo­ners se drink­wa­ter op­ge­vang word ook in die slag ge­bly en tot op die grond af­ge­brand. Nou drink die wil­de die­re ook saam met die in­wo­ners die­self­de wa­ter. Die draad­hei­nings is stuk­kend en die toi­let­te is in hag­li­ke toe­stan­de. Op die ter­rein werk een wer­ker, wat el­ke twee­de na­week as af­los­hek­wag ook moet in­staan. Wie is ver­ant­woor­de­lik vir die Rust en Vre­de wa­ter­val? Wat is die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit se plan met die wa­ter­val? Wan­neer kan die be­soe­kers weer die hek­ke oop ver­wag aan­ge­sien die warm so­mer op pad is.

A­no­nie­me in­wo­ner

(Die brief is aan die mu­ni­si­pa­le woord­voer­der ge­stuur vir kom­men­taar van­af die be­trok­ke af­de­ling. Re­dak­teur)

Au­gus­tus 1967

Daar heers voor­spoed en voor­uit­gang in die dorp, maar in die pro­ses word twee his­to­rie­se ba­kens prys­ge­gee. Goeie re­ëns het uit­ge­sak en die Ca­litz­dorp­dam hou aan oor­loop...

2 Au­gus­tus

‘n Dog­ter uit La­di­smith,

Ma­ri­an­ne Ga­ris­ch (van­dag Ma­ri­an­ne S­pies) ver­trek na A­me­ri­ka as

‘n uit­ruil­stu­dent van die

A­me­ri­can Field Ser­vi­ce.

Sy is een van die 95 Suid-A­fri­ka­ners, wat in Rot­ter­dam by die an­der uit­ruil­stu­den­te uit an­der lan­de, sal aan­sluit om daar­van­daan per skip na New-York te ver­trek om ‘n jaar lank in A­me­ri­ka s­kool te gaan. Ma­ri­an­ne gaan tuis by die Bro­wny­ard-ge­sin in die stad E­rie in die s­taat Penn­syl­va­nia.

5 Au­gus­tus

Die de­par­te­ment van ge­meen­skaps­bou in P­re­to­ria het aan die Oudts­hoorn se af­ge­vaar­dig­des ‘n le­ning vir be­hui­sing toe­ge­staan. E­ko­no­mie­se en sub-e­ko­no­mie­se hui­se word be­plan, 68 hui­se in Noord- en Suid-End en 312 hui­se in B­ridg­ton. Mnr. Ar­nold de Ja­ger, as voor­sit­ter van die Dorps­raad se Be­hui­sings­ko­mi­tee, sal die pro­ses lei.

9 Au­gus­tus

Die nu­we Rooms-Ka­to­lie­ke St Sa­vi­our Ka­te­draal in Ba­ron van Ree­de­straat word met ‘n pleg­ti­ge se­re­mo­nie in­ge­wy. Hoë kerk­amp­te­na­re van oor die he­le land, woon die in­wy­ding by wat 90 mi­nu­te sal duur en wat in La­tyns, En­gels en A­fri­kaans ge­voer sal word. Die Oudts­hoorn Cou­rant staan twee blad­sye aan die spe­si­a­le ge­leent­heid af. On­ge­luk­kig moes die oor­spronk­li­ke St Sa­vi­our ker­kie, die eer­ste sand­steen­ge­bou in Oudts­hoorn (hoek-steen ge­lê in Jan 1860) vir die bou van die mo-der­ne Ka­te­draal ge­sloop word.

12 Au­gus­tus

Op ‘n skool­raads­ver­ga­de­ring word die be­sluit om die per­seel van die Mei­sie­skool aan die De­par­te­ment van Jus­ti­sie af te staan, be­kend­ge­maak. Van die on­der­han­de­laars was mn­re. Dan Ma­ree LPR en Chris Heu­nis LUK. Tog stel die S­kool­raad ‘n paar voor­waar­des aan die af­staan van die skool­ge­bou: die Seun­skool moet aan die Mu­ni­si­pa­li­teit oor­han­dig word vir ‘n mu­seum en ‘n kul­tuur­sen­trum; die Mu­ni­si­pa­li­teit moet on­der­neem om die sand­steen­kos­huis langs die seun­skool te sloop. (Al wat van die his­to­rie­se sand­steen­ge­bou oor­ge­bly het is die gras­perk langs die C P Nel-mu­seum.)

16 Au­gus­tus

Die nu­we krag­lyn tus­sen Oudts­hoorn en De Rust is nou in aan­bou. On­ge­veer 100 pla­se sal van krag voor­sien word. Die krag­lyn loop al langs die teer­pad tot by Van Wykskraal draai af na Dys­sels­dorp dan na Le Rouxsta­sie, Mid­del­plaas, S­tomp­drif­dam en na De Rust. Daar sal ver­tak­kings wees na Ha­zen­jacht en Ou­de Mura­gie.

Die C P Nel-mu­seum [toe nog in die hui­di­ge Ge­sin­sorg­ge­bou op die hoek van Hoog-en Loop­straat] hou hul­le jaar­lik­se straat­kol­lek­te. Fond­se is no­dig vir die oor­skuif na die leë ge­bou van die ou seun­skool. N A S­mit, voor­sit­ter van die Trus­tee­raad, hoop om die vol­gen­de jaar te kan in­trek (dit sou eers in 1972 ge­beur).

Mat­jies­ri­vier-bob­be­ja­ne gaan ge­vang en ge­bruik word vir na­vor­sing in nier­oor­plan­tings. Mnr. Lap­pa Mun­nik LUK, be­las met hos­pi­ta­le doen ‘n be­roep op boe­re, wat las het van ver­niel­sug­ti­ge bob­be­ja­ne, om te help met die vang van hier­die die­re wat dan na die Karl B­re­mer Hos­pi­taal ge­stuur moet word. Twee A­me­ri­kaan­se pro­fes­so­re wil in SA kom na­vor-sing doen.

Mnr. Flip Ter­blan­che van Mat­jies­ri­vier het in­ge­wil­lig om met die pro­jek te help.

(El­ke uit­ga­we van die Oudts­hoorn Cou­rant van die af­ge­lo­pe by­kans 140 jaar word in die CP Nel mu­seum se ar­gief be­waar. Le­sers is wel­kom om na die uit­ga­wes te gaan loer.)

Fo­to: CP Nel-mu­seum

Die St Sa­vi­our Ka­te­draal in aan­bou in die ja­re ses­tigs.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.