Joer­na­lis van Group E­di­tors spor­tjoe­na­lis van die jaar

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Chris­to Ver­maak, joer­na­lis van die Oudts­hoorn

Cou­rant, is ver­le­de week aan­ge­wys as die E­den-sport­raad se spor­t­joer­na­lis van die jaar.

Die glans­funk­sie waar­ty­dens die E­den-sport­raad ver­skeie sport­men­se en rol­spe­lers ver­eer het, het Don­der­dag­aand 27 Ju­lie in die Ri­vers­dal-bur­ger­sen­trum plaas­ge­vind. Ver­maak is met die toe­ken­ning ou­to­ma­ties ‘n fi­na­lis vir die Wes-Kaap­se sport­raad­toe­ken­nings wat op Sa­ter­dag 16 Sep­tem­ber in Kaap­stad plaas­vind.

Hy het in A­pril 2003 by Group E­di­tors aan­ge­sluit en reeds sport­be­rig­ge­wing vir al Group E­di­tors se koe­ran­te ge­doen. Hy is tans ver­ant­woor­de­lik vir sport­be­rig­ge­wing en ko­ör­di­ne­ring vir die Oudts­hoorn Cou­rant.

Be­hal­we om aan E­den en Oudts­hoorn se sport­ge­beu­re dek­king te gee en te pu­bli­seer in die Oudts­hoorn Cou­rant, as­ook al Group E­di­tors se koe­ran­te word sy me­di­a­dek­king deur ver­skeie an­der koe­ran­te, na­si­o­naal er­ken en ge­bruik.

Vol­gens Ver­maak is Oudts­hoorn en die E­den-dis­trik die sport­mek­ka van Suid-A­fri­ka. Die ge­bied toon ge­wel­di­ge groei in na­si­o­na­le sport­ge­beu­re wat hier aan­ge­bied word en in­ter­na­si­o­na­le at­le­te word ge­reeld ge­lok vir deel­na­me aan ver­skeie sport­ge­leent­he­de.

As spor­t­joer­na­lis dek Ver­maak ‘n wye ver­skei­den­heid sport­soor­te en gee me­di­a­dek­king aan die E­den dis­trik se sport­ster­re wat in­ter­na­si­o­naal, na­si­o­naal, so­wel as plaas­lik deel­neem, of as ad­mi­nis­tra­teurs en af­rig­ters op­tree. Hier­die at­le­te sluit die mees­te­r­at­leet Toy Un­ge­rer en fiets­ry­ers soos Cor­né Ben­ce, Lou­is Vis­ser (JNR) en ver­skeie an­der in.

So is van sy in­ter­na­si­o­na­le be­rig­te al op Su­perS­port ge­beeld­send, en ook op K­wê­la, ka­naal 144. Ver­maak skroom nie om sy be­rig­ge­wing, fo­to’s en in­lig­ting na­si­o­naal – en in­ter­na­si­o­naal met an­der me­dia-in­stan­sies te deel nie. “Vir my is dit deel van die be­mar­kings­pro­ses van at­le­te en sport in E­den. Hul­le is ons trots en hul har­de werk voed ons e­ko­no­mie.”

Ver­maak gee me­di­a­dek­king aan mees­te sport­ko­des bin­ne die E­dens-sport­raad se af­fi­li­a­sies. Sy a­rea vir me­di­a­dek­king strek tot Noord van Beau­fort-Wes, Kan­na­land en bin­ne die lan­de­li­ke ge­bie­de.

Cou­rant, Oudts­hoorn

Chris­to Ver­maak, joer­na­lis van die met sy toe­ken­nings as E­den-sport­raad se spor­t­joer­na­lis van die jaar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.