E­den sport­ster­re ver­eer

Oudtshoorn Courant - - SPORT -

Op die pres­ti­ge 2017 E­den Sport­raad Sport toe­ken­nings funk­sie wat Don­der­dag­aand ,27 Ju­lie op Ri­vers­dal in die Hes­se­qua-ban­ket­saal aan­ge­bied is, is E­den Fiets­ry Fe­de­ra­sie on­der die voor­sit­ter­skap van Cor­né Ben­ce, aan­ge­wys as die top fe­de­ra­sie in die E­den-dis­trik. Die sport­man van die jaar is Ge­or­gou Di­va­ris (seil­jag) en die sport­vrou van die jaar El­ma Da­vis (rol­bal).

Die P­re­si­dent s toe­ken­ning het van­jaar aan die ou stryd­ros van sport in E­den, Den­zil Gel­den­huys, ge­gaan.

Vol­gens die voor­sit­ter van die re­ë­lings­ko­mi­tee, Ru­di Claas­sen, moes meer as 160 no­mi­na­sies ver­werk word om die wen­ners in die 31 ka­te­go­rië aan te wys. “No­mi­na­sies van hoog­staan­de ge­hal­te is ont­vang en die re­ë­lings­ko­mi­tee was aan­ge­naam ver­ras met die ge­tal ge­no­mi­neer­des wat op in­ter­na­si­o­na­le vlak pres­teer het.”

Die gas­spre­ker, Prof. Wil­lie van der West­hui­zen (oud-S­pring­bok na­el­lo­per ), het die op­ko­men­de sport­man­n­ne en -vroue aan­ge­moe­dig om nie net te fo­kus op hul­le hui­di­ge sport­soort as loop­baan nie, maar ter­self­der­tyd ook te fo­kus en te be­plan vir ‘n al­ter­na­tie­we loop­baan, so­dat die ver­skyn­sel van ‘arm en be­hoef­ti­ge’ sport­per­so­ne hul­le nie tref op hul­le ou-dag nie.

Die bur­ger­mees­ter van Hes­se­qua, raads­lid Grant Ridd­les, het in sy spreuk­beurt dan­kie ge­sê dat die pres­ti­ge funk­sie ook na Ri­vers­dal ge­bring is. Hy het die E­den-sport­raad ge­loof vir die puik ma­nier waar­op dit ge­or­ga­ni­seer en aan­ge­bied is.

Na­mens die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van kul­tuur­sa­ke en sport, het die di­rek­teur van sport, T­ha­bo Tu­tu, die on­der­steu­ning van sy de­part­ment on­der­streep en is hier­die funk­sies in al ses dis­trik­te, die kul­mi­ne­ring van hul­le be­leid van sport­be­fond­sing.

Die wen­ners van die E­den-ka­te­go­rië is fi­na­lis­te vir die op­ko­men­de Wes-Kaap-sport­toe­ken­nings van 16 Sep­tem­ber.

Hul­le sal in­ge­lig word so­dra die fi­na­le re­ë­lings ont­vang is. Die wen­ners is: Ad­mi­nis­tra­teur: Son­ja Bo­tha

Af­rig­ter: Li­li­an S­teyn

Plaas­wer­ker: Mi­che­al Vaal­tyn Nu­we­ling: Jo­hann van Ton­der Teg­nie­se uit­ne­mend­heid: Cor­ne Bo­tha Fe­de­ra­sie: E­den-fiets­ry

Span: Oak­da­le Land­bou­skool - 560 kg tou­trek In­heem­se span: E­den K­ga­ti

La­er­sko­le sport­man: An­to­nio Brui­ners La­er­sko­le sport­vrou: Jan­dri Sny­ders Ho­ër­sko­le sport­man: Chris­to Lam­precht Ho­ër­sko­le sport­vrou: A­ni­que Wol­ma­rans Ge­strem­de sport­vrou: Su­san A­grel­la Ge­strem­de sport­man: P­hi­lo Ver­laat

Ri­aan loots-toe­ken­ning: S­wal­lows net­bal­klub Ju­ni­or sport­vrou: Ai­mee Can­ny Ju­ni­or sport­man: Jar­co Fer­rei­ra Mees­ter­sport­vrou: A­let­ta Un­ge­rer (Toy) Mees­ter­sport­man: Jo­han Windt Sport­vrou: El­ma Da­vis

Sport­man: Ge­or­gou Di­va­ris Vry­wil­li­ger: Su­san­na S­pi­res Skool­span: Van Ree­de-trom­pop­pies Ont­wik­ke­lings-skool­span: Hei­de­dal P­ri­mêr Ge­meen­skaps­bou­er: Jen­ny O­li­vier Leef­tyd­pres­teer­der: De­rick Pe­ter­sen Le­gen­des: An­dré O’ Con­nell, Ca­rel Mat­thee, El­zie Eras­mus, Mer­vyn Da­vids, Ro­li­na Lerm, Tom Wil­lems, Mag­da­le­na S­tri­de en Rus­sel A­rends. Joer­na­lis: Chris­to Ver­maak

Fo­to­graaf: Ger­hard Joos­te Ont­span­nings­lig­gaam: Oudts­hoorn Chris­te­li­ke Jeug­fo­rum

Pre­si­dent­s­toe­ken­ning: Den­zil Gel­den­huys

Fo­to’s: Ru­dy van Heer­den

Cor­né Ben­ce na­mens E­den-fiets­ry. Den­zil Gel­den­huys en Des­mond S­peel­man met Gel­den­huys se pre­si­dent­s­toe­ken­ning.

Toy Un­ge­rer: Mees­ter­sport­vrou.

P­hi­lo Ver­laat: Ge­strem­de sport­man.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.